Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Sinh Long, Yên Hoa và Đà Vị huyện Na Hang
Ngày xuất bản: 25/08/2017 4:34:00 SA

 

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh (Khóa XVIII). Ngày 15/8/2017, đoàn đại biểu nhân dân tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Đình Quang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Giang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&ĐT; Vân Đình Thảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Na Hang; Phùng Quang Huấn – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Na Hang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Sinh Long, Yên Hoa và Đà Vị huyện Na Hang. Dự buổi tiếp xúc còn có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Na Hang và các thủ trưởng một số cơ quan, phòng, ban chuyện môn thuộc huyện, lãnh đạo UBND các xã và đông đảo cử tri

Tại nơi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, và các Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 4. Trên tinh thần dân chủ cởi mở và thẳng thắn, cử tri các xã Sinh Long, Yên Hoa, Đà Vị đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng đường giao thông để phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyên sử dụng đất cho nhân dân; đầu tư vốn tu sửa, nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng; quản lý sử dụng nguồn tài nguyên hợp lý, hỗ trợ làm Nhà văn hóa, đảm bảo các chế độ chính sách đối vối có công; có cơ chế hỗ trợ phát triển vùng trồng cây công nghiệp như: cây chè, cây đậu tương, đậu xanh… Tại các nơi  tiếp xúc, lãnh đạo chính quyền các địa phương và lãnh đạo huyện Na Hang đã giải đáp những nội dung mà cử cử tri quan tâm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc các đại biểu HĐND tỉnh đã khẳng định: Các ý kiến kiến nghị của cử tri là tâm tư, nguyện vọng chính đáng, thể hiện sự quan tâm của cử tri đối với đại biểu HĐND tỉnh trong công tác quản lý, điều hành cũng như các giải pháp nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Tùy vào chức năng nhiệm vụ được giao các đại biểu cũng đã trả lời trực tiếp một số vấn về mà cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc. Những vấn đề ngoài thẩm quyền sẽ tiếp thu và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.

T/h: Hoàng Thông

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang