Góp sức xây dựng “điểm sáng” văn hóa khu dân cư
Ngày xuất bản: 17/09/2020 10:31:00 SA

                18 năm làm việc thôn, ông Bàn Tiến Trình có gần 8 năm là Trưởng thôn Bản Lục, xã Đà Vị, huyện Na Hang (Tuyên Quang). Ông luôn tâm niệm, đã được chi bộ, nhân dân tin yêu giao trọng trách, thì bản thân lại càng phải nỗ lực để làm sao để xứng đáng với niềm tin đó. Chính vì vậy, mà trong suốt thời gian ông Trình làm trưởng thôn, rồi Bí thư Chi bộ thôn tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, khu dân cư nhiều năm liền đạt khu dân cư văn hoá.
 
 

Ông Bàn Tiến Trình, Trưởng thôn Bản Lục tuyên truyền pháp luật cho bà con

 

          Thực hiện Chủ trương sáp nhập thôn bản, thôn Bản Lục và Nà Đeo xã Đà Vị được sáp nhập với nhau. Hiện nay, thôn có 155 hộ, 677 nhân khẩu, 100% là đồng bào Tày, Dao; đời sống vật chất, tinh thần còn nhiều khó khăn; địa bàn thôn rộng, phức tạp, hiểm trở, dân cư đông song phân bố rải rác, không đồng đều. Trong điều kiện ấy, ông Trình luôn gắn kết chặt chẽ với đội ngũ cán bộ chủ chốt, đảng viên của thôn; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước đến nhân dân. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, ông cùng với chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế theo hướng phát triển kinh tế theo hướng trồng rừng, chăn nuôi đại gia súc; vận động nhân dân đi làm việc tại các khu công nghiệp, chế xuất trong nước. Qua đó, đời sống kinh tế của người dân từng bước được nâng lên. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 1,8 triệu đồng/người/tháng; hộ nghèo và cận nghèo giảm từ trên 50% xuống còn 32,2%. Từ năm 2015 đến nay, ông đã tham mưu, chỉ đạo xây dựng tổ tự quản về an ninh trật tự gìn giữ an ninh vùng giáp ranh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn đảm bảo, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thôn. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế, từ năm 2017 đến nay, ông còn vận động nhân dân duy trì bản sắc văn hóa dân tộc: nhảy lửa của người Dao, làn điệu Páo Dung; đàn Tính, hát Then của người Tày.

          Với những đóng góp của ông Bàn Tiến Trình, từ năm 2014 đến nay, thôn Bản Lục liên tục đạt danh hiệu Thôn văn hóa, là “điểm sáng” của xã vùng cao về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

                                                                   Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang