Hội nghị tập huấn công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Ngày xuất bản: 05/11/2018 3:37:00 CH


Ngày 31/10/2018, UBND huyện Na Hang tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu chữ cơ quan, lưu trữ lịch sử cho lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã và các trường học trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được các báo cáo viên của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ truyền đạt các vấn đề liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của từng chủ thể, từng đối tượng trong cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ cụ thể của công tác văn thư lưu trữ như: quản lý văn bản đi, đến; quản lý sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn và thủ tục giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; thu thập, bổ sung tài liệu và đặc biệt là thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức. Trong quá trình tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên trình bày và giải đáp những vướng mắc. Đối với học viên luôn chủ động, tích cực trao đổi, thảo luận trực tiếp chia sẻ và giải quyết vấn đề lên quan

Qua hội nghị tập huấn, các học viên tham dự đã được cập nhật một số văn bản mới quy định, hướng dẫn của ngành về công tác văn thư lưu trữ, xác định rõ tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ trong hoạt động quản lý, điều hành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện nói chung và mỗi cơ quan, tổ chức nói riêng. Đồng thời, mỗi cá nhân hiểu và nâng cao hơn trách nhiệm của mình đối với công tác văn thư lưu trữ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị.

  Thực hiện: Thái Bảo

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang