Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngày xuất bản: 21/12/2018 7:58:00 SA


Trong các ngày, từ ngày 17 đến ngày 19/12/2017, HĐND huyện Na Hang khoá XX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7, nhằm đánh giá kết quả thực hiện  nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dự kỳ họp có các đồng chí: Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Anh Cương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số Ban HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các Ban Đảng Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm BDCT huyện; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX

Năm 2018, là năm huyện Na Hang chịu nhiều ảnh hưởng bất lợi của thời tiết cũng như những biến động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Nhưng với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển, Quốc phòng an ninh được giữ vững... Trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp. Tổng sản lượng thực đạt trên 18.800 tấn, bằng 101,6% kế hoạch; Chăn nuôi phát triển ổn định, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống rét và phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt gần 680 tấn vượt 1,1% kế hoạch; thực hiện công tác trồng rừng đạt 108,7% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 1 ngh́n 236,7 tỷ đồng; Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 24,4 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Văn hóa xă hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xă hội được thực hiện đầy đủ; Hệ thống giáo dục và đào tạo được củng cố và đầu tư; chất lượng giáo dục được nâng cao ở các cấp học, duy tŕ chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được nâng cao. Kết thúc năm 2018 huyện Na Hang đă tạo việc làm mới cho 1.528 lao động, vượt 4,2% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 33,97%.

Về thực hiện xây dựng nông thôn mới đây là nhiệm vụ đã và đang được các địa phương đơn vị trên địa bàn huyện nỗ lực thực hiện, đến thời điểm này 19/19 tiêu chí được công nhân đạt chuẩn tại xã Năng Khả và Côn Lôn được củng cố, duy trì và giữ vững;  xã Hồng Thái, Thanh Tương đạt từ 12 đến 15 tiêu trí, các xã còn lại đạt từ 7 đến 11 tiêu trí... Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm và đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, tăng cường.

 Để đảm thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, huyện Na Hang sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền…với một số mục tiêu chủ yếu như: Phấn đầu tổng sản lượng lương thực đạt gần 18 nghìn 700 tấn; trồng mới 650 ha rừng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1 nghìn 215 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 24 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 1.630 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 29,94%; Duy trì các xã Năng Khả, Côn Lôn và phấn đấu đưa xã Hồng Thái đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp tục thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Thanh Tương và các xã còn lại. Tập chung đầu tư, xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang lên thành đô thị loại IV…

Tại kỳ họp các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo về thu Ngân sách Nhà nước - chi Ngân sách địa phương năm 2018, dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2019; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân huyện về tình hình tội phạm, kết quả công tác kiểm sát năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về tình hình thực hiện công tác Tòa án năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo của Chi cục thi hành án dân sự huyện về tình hình thực hiện công tác thi hành án năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019;  báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc về công tác dân tộc và kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về các báo cáo của UBND huyện và báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện tài kỳ họp thứ 7 HĐND huyện; các báo giám sát trước kỳ họp của Thường trực, các Ban HĐND huyện; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tai kỳ họp và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 19 người dữ chức vụ do HĐND huyện khóa XX bầu...

Cũng tại kỳ họp, đã có 02 ý kiến chất vất của đại biểu HĐND huyện với lãnh đạo UBND và Phòng Dân tộc huyện về các nội dụng trong công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông dường bộ, kết quả  sử lý và phương hướng thực hiện trong thời gian tới đối với những trường hợp người dân lấn chiếm đất công, tự ý san lấp xây dựng và thay đổi mục đích sử dụng đất... kết quả công tác triển khai các nguồn vốn 135, giải pháp và phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo. Những nội dung chất vấn trên, đã được đại diện lãnh đạo UBND huyện và đồng chí trưởng Phòng Dân tộc huyện giải đáp, trả lời trực tiếp tại kỳ họp qua đó đã giúp cho các đại biểu HĐND huyện hiểu và đồng tình ủng hộ. Tại kỳ hop, các đại biểu cũng đã sôi nổi tham gia thảo luận để hoàn thiện các báo cáo trình tại kỳ họp, đóng góp nhiều ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao với những vấn đề quan trọng của địa phương. Với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm; kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cũng đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2019 và Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2019.

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Na Hang khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Thành công của kỳ họp sẽ là động lực và là nền tảng ý chí để huyện Na Hang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trên địa bàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

  Thực hiện: Hoàng Thông

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang