Na Hang: Đẩy mạnh kiên cố hóa kênh mương và bê tông hóa đường giao thông nội đồng
Ngày xuất bản: 16/05/2018 9:42:00 CH

               Xã Năng Khả, huyện Na Hang có diện tích nông nghiệp trên 230ha. Toàn xã có hệ thống kênh mương dài gần 2,7km, thực hiện Chương trình 135 của Chính phủ trong gia đoạn từ năm 2005 đến 2015 xã đã được nhà nước đầu tư xây dựng và kiên cố hóa một phần tuyến kênh mương. Tuy nhiên đa số các tuyến kênh mương, các đập chứa nước đã được xây dựng từ 10 trở nên đến nay đã xuống cấp khiến nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân gặp nhiều khó khăn.

  Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch UBND xã Năng Khả cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nội đồng, trong năm 2016 và 2017 xã đã huy động nhân dân xây dựng được 2,697m kênh mương nội đồng bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Nhờ thực hiện tốt công tác kiên cố hóa kênh mương đến nay cơ bản diện tích đất nông nghiện của xã đã đảm bảo nguồn nước tưới, nhiều thôn như: Nà Noong, Nà Vai, Bản Tùn, Nà Chang đảm bảo nguồn nước tưới hai vụ cho 100 diện tích đất. Nhờ đảm bảo nguồn nước tươi mà bà con nông dân trong xã đã chủ động áp dụng được tiến bộ khoa học kỹ thuật, để thâm canh, tăng năng suất cây trồng. Bên cạnh việc đẩy mạnh kiên cố hóa hệ thống kênh mương xã cũng đã vận động nhân dân bê tông hóa được 344m đường giao thông nội đồng phục vụ cho bà con sản xuất nông nghiệp. Nhìn thấy lợi ích từ việc xây dựng đường giao thông nội đồng và lắp đặt kênh mương bà con rất phấn khởi và đồng tình hưởng ứng.

 

 

  Bà con thôn Nà Chang, xã Năng Khả thường xuyên khơi kênh mương đưa nước tưới cho vụ lúa xuân

Huyện Na Hang hiện có 90 công trình thủy lợi. Trong năm 2016 và năm 2017 huyện đã vận động nhân dân kiên cố hóa được 14,715 km kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, hệ thống kênh mương được kiên cố đã phát huy hiệu quả đảm bảo chủ động nước tưới cho gần 700ha diện tích lúa vụ xuân, nhờ chủ động được nguồn nước nên bà con nông dân đã thực hiện gieo cấy đúng khung thời vụ, nhiều địa phương trước đây vì thiếu nước trong gieo cấy lúa xuân, bà con chỉ cấy được một vụ hoặc chuyển sang trồng các loại cây màu, thì nay có hệ thống kênh mương người dân biết tận dụng thực hiện gieo trồng 3 vụ/năm để nâng cao hiệu quả kinh tế.

  Bên cạnh việc đẩy mạnh kiên cố hóa hệ thống kênh mương huyện cũng đã và đang huy động nhân dân tập trung xây dựng hệ thống giao thông nội đồng, đường vào khu sản xuất đó. Chỉ tính riêng trong năm 2017 huyện đã huy động bê tông hóa được 16,48km đường giao thông nội đồng, đường vào khu sản xuất, góp phần giải phóng sức lao động cho nhân dân. Trong quá trình thực hiện huyện đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, qua đó khơi dậy sự đồng thuận cho nhân dân, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ” bà con nhân dân các xã đóng góp ngày công lao động, san gạn nền đào rãnh, lắp ghép các cấu kiện để xây dựng các công trình phục vụ cho công tác sản xuất nông nghiệp.

Theo kế hoạch năm 2018, huyện Na Hang sẽ thực hiện kiên cố hóa 16,0 km kênh mương. để thực hiện thắng lợi kế hoạch này hiện UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn về quản lý chất lượng công trình và quản lý vốn đầu tư cho cán bộ cấp xã, rà soát ưu tiên lựa chọn đầu tư xây dựng các tuyến kênh thuộc vùng có diên tích canh tác lớn, vùng có khả năng mở rộng diên tích và chuyển đổi cơ cấu cây trồng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 15 - NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quyết tâm hoàn thành kế hoạch kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng theo tiến độ đã đề ra.

  

  Bài, ảnh: Mai Phương

 

 


 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang