Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính năm 2019
Ngày xuất bản: 11/03/2019 10:34:00 SA

Ngày 11.3, Ban Thường vụ huyện ủy Na Hang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính k6 năm 2019. Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Đỗ Thu Hương - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Hoàng Quang Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Na Hang.

Các học viên dự lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính K6

Tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính K6 có 98 học viên, trong đó có 22 học viên đến từ huyện Lâm Bình. Trong thời gian 6 tháng, các học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; các chuyên đề Nhà nước và pháp luật; Kinh tế hàng hóa và các vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội…

Thông qua khóa học, sẽ giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản và có phương pháp vận dụng kiến thức vào công việc thực tế ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực, giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác.

Tin, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang