Na Hang tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước năm 2020
Ngày xuất bản: 20/03/2020 11:47:00 SA

           Năm 2020, huyện Na Hang được UBND tỉnh giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 25 tỷ đồng, trong đó cơ quan thuế trực tiếp thu là 21,5 tỷ đồng. Để thực hiện tốt dự toán thu với mục tiêu phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu dự toán giao, thời gian qua Chi cục thuế khu vực Na Hang – Lâm Bình đã triển khai các giải pháp quản lý thu ngay từ những tháng đầu năm.

 

Tập trung thu thuế phục vụ các công trình dân sinh

 

Đồng chí Nông Trường Thi – Phó Chi cục trưởng, Chi cục thuế khu vực Na Hang – Lâm Bình cho biết: Nhằm đảm bảo chỉ tiêu dự toán thu ngân sách năm 2020, ngay từ đầu năm. Chi cục thuế khu vực Na Hang – Lâm Bình đã chủ động bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh các giải pháp tăng thu, tập trung đôn đốc kịp thời việc thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân. Theo báo cáo Chi cục mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở còn hạn chế, đặc biệt là do anh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 trên người và các loại dịch bệnh khác xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm vì vậy việc phát sinh kê khai thuế không nhiều... Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và các doanh nghiệp công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Na Hang đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực, cụ thể ước thực hiện hết quý I tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 6,5 tỷ đồng, bằng 26% dự toán kế hoạch giao, tăng so với cùng kỳ năm 2019 là 22,8%...

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thực hiện chỉ tiêu trực tiếp thu 21,5 tỷ đồng trên địa bàn huyện Na Hang trong năm nay, Chi cục thuế khu vực Na Hang – Lâm Bình  sẽ tiếp tục triển khai việc phân bổ dự toán thu cho toàn cán bộ, công nhân viên chức trong ngành thuế của huyện. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền các chính sách thuế, hỗ trợ, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách thuế. Chi cục sẽ đẩy mạnh phối hợp tốt với các cơ quan chức năng tổ chức quản lý thu đối với các đơn vị xây dựng cơ bản vãng lai, tăng cường kiểm tra giám sát kê khai thuế, khai thác các nguồn thu mới phát sinh. Cùng với đó Chi cục còn chủ động rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành sớm dự toán được giao.

Với đặc thù là địa phương vùng cao, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, ngành Thuế trên địa bàn huyện Na Hang luôn xác định rõ trách nhiệm đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển. Chi cục cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm là việc đẩy mạnh kê khai và nộp thuế điện tử, tập trung cải cách hành chính, tuyên truyền chính sách đối với người dân nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu dự toán năm 2020 được giao.

Bài, ảnh: Hà Huế 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang