Na Hang tổ chức Hội nghị tập huấn Tập huấn triển khai ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện
Ngày xuất bản: 13/07/2018 3:22:00 CH

Na Hang tổ chức Hội nghị tập huấn Tập huấn triển khai ủy nhiệm thu thuế qua Bưu điện

          Ngày 12/7/2018, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Chi cục thuế huyện Na Hang và Lâm Bình tổ chức hội nghị tập huấn triển khai quy chế phối hợp và hợp đồng nguyên tắc ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện với sự tham gia của các cán bộ, công chức, nhân viên Cục thuế và Bưu điện 2 huyện Na Hang, Lâm Bình.

 

          Tại buổi tập huấn, cán bộ, công chức, nhân viên Ngành thuế và Bưu điện hai huyện đã được quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện, các trình tự, thủ tục thu và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình triển khai công tác ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện. Thông qua lớp tập huấn sẽ là cơ sở để cán bộ, công chức, nhân viên Ngành thuế và Bưu điện trên địa bàn nắm vững và thực hiện.

          Được biết, từ quý 3 năm 2018, Chi cục thuế Na Hang sẽ triển khai ủy nhiệm thu thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán tại tất cả các điểm giao dịch của Bưu điện trên địa bàn huyện. Mục tiêu của việc ủy nhiệm thu thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán nhằm đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, phù hợp với điều kiện kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, thu thuế kịp thời vào ngân sách.

 

          Việc triển khai ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu giữa chi cục Thuế và Bưu điện huyện sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế của cơ quan thuế, giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế và người nộp thuế, tránh các rủi ro, tiêu cực tiềm ẩn.

T/h: Trung Thành

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang