Na Hang trồng mới trên 500ha rừng
Ngày xuất bản: 02/07/2018 3:56:00 CH

 Na Hang trồng mới trên 500ha rừng

Vài năm trở lại đây phát triển kinh tế từ trồng rừng trên địa bàn huyện Na Hang đã được nhiều hộ lựa chọn là hướng phát triển kinh tế chính cho gia đình, nhờ thế số hộ gia đình trồng rừng ngày càng nhiều, các hộ đã biết lựa chọn những loại giống cây lâm nghiệp có năng suất, chất lượng cao vào trồng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng.

Theo kế hoạch năm 2018 huyện Na Hangtiếp tục trồng mới 700 ha rừng, trong đó: Trồng rừng sản xuất là 650 ha, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và cây phân tán là 50 ha. Để công tác trồng rừng đạt hiệu quả, đúng với khung thời vụ. Thời gian qua huyện Na Hang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn khảo sát thiết kế với diện tích rừng trồng mới, phối hợp với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn để thực hiện công tác trồng rừng. Đến thời điểm này huyện Na Hang đã thực hiện trồng mới được 500 ha rừng, đạt 71,4% kế hoạch năm

Thời gian tiếp theo huyện sẽ chỉ đạo Hạt kiểm lâm phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của rừng, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, khai thác những diện tích đã đến tuổi thu hoạch, góp phần rất nhiều trong việc giải phóng đất để thực hiện công tác trồng rừng năm 2018.

  Thực hiện: Đức Toàn

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang