Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp
Ngày xuất bản: 10/12/2019 9:19:00 SA

Những năm qua, bên cạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức các phong trào góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ủy ban MTTQ các cấp ở huyện Na Hang đã quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Có thể thấy -việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ hoạt động chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Các cấp lựa chọn đội ngũ làm công tác Mặt trận là những người được dân tin, quý trọng; tự nguyện, nhiệt tình, trách nhiệm, phát huy hết khả năng của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác Mặt trận theo quy định; giáo dục, bồi dưỡng cán bộ Mặt trận gần dân và có trách nhiệm với dân. Nhiệm kỳ 2014-2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã thường xuyên rà soát, kiện toàn, bổ sung số lượng Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở, đảm bảo cơ cấu, chất lượng và duy trì hoạt động.

Để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, Ủy ban MTTQ huyện đã chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ. Sau Đại hội MTTQ các cấp, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 286 người là Trưởng Ban Công tác mặt trận, Ủy viên Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn. Đồng thời phân công 44 đồng chí cán bộ Mặt trận cấp xã tham gia tập huấn nghiệp vụ cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Uyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Na Hang cho biết: Xác định “Cán bộ nào, phong trào đó” nên đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận của thị trấn chọn những cán bộ được rèn luyện, trưởng thành từ phong trào quần chúng, được sự tín nhiệm trong nhân dân. Bên cạnh đó,  Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị trấn cũng luôn chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến trong đội ngũ cán bộ. Hàng năm, tổ chức đánh giá, xếp loại và các Ban công tác mặt trận. Thị trấn hiện có 15 Trưởng ban Công tác mặt trận, theo đánh giá xếp loại năm 2019 thị trấn có trên 95% Ban công tác mặt trận đạt loại tốt.

 

Trưởng ban công tác mặt trận tổ 8 (thị trấn Na Hang) đến tuyên truyền tại hộ kinh doanh

 

Nhờ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp đã phát huy được chức năng là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân; khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Các hoạt động của Mặt trận đã phát huy vai trò tích cực của các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu và cán bộ Mặt trận trong việc chủ động tiếp cận, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hòa giải; đồng thời đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết các vấn đề bức xúc ở cơ sở. Nhiều năm liên tục, Ủy ban MTTQ huyện Mặt trận Tổ quốc huyện đạt xuất sắc. Hàng năm, có trên 90% Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn đạt xuất sắc, còn lại đạt tốt; trên 60% Ban công tác Mặt trận đạt xuất sắc, không có Ban công tác Mặt trận xếp loại trung bình trở xuống.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Qua đó, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở được trưởng thành về nhiều mặt và đóng góp tích cực trong công tác xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng và duy trì các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư.

                                                          Bài, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang