Nâng cao vai trò của công tác dân vận ở Sinh Long
Ngày xuất bản: 20/09/2019 9:25:00 SA

          Sinh Long là xã có đến trên 90% dân số là người dân tộc thiểu số sinh sống, giao thông đi lại từ trung tâm xã đến các thôn, bản còn hết sức khó khăn, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, chính vì vậy mà đến nay Sinh Long vẫn là xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ nghèo và cận nghèo chiếm trên 50%. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ xã Sinh Long đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đó là tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng và đảng viên trong công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Vận động nhân dân thay đổi tập quán sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, đưa những cây, con giống có năng xuất chất lượng cao vào thâm canh, tạo sản phẩm hàng hóa để nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.

 

Cây chè Shan tuyết đang là cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình ở Sinh Long

 

          Thôn Phiêng Ngàm có 100% đồng bào dân tộc Dao dân tộc Mông sinh sống. Với vai trò là phó thôn, trong những năm qua ông Hoàng Văn Sai, đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong công tác vận động bà con vươn lên phát triển kinh tế, hình thành vùng sản xuất hàng hóa, giúp nhân dân vươn thoát nghèo. Tận dụng tiềm năng về đất đai ông đã vận động người dân thực hiện việc chăm sóc theo quy trình đối với diện tích cây chè sẵn có, đẩy mạnh mở rộng diện tích trồng mới cây chè Shan Tuyết, khuyến khích các hộ dân trong thôn đầu tư mua máy sao chè để chế biến thành sản phẩm cung cấp ra thị trường. Từ việc phát triển cây chè, nhiều hộ gia đình trong thôn đã có nguồn thu nhập ổn định, đến nay sản phẩm chè Shan tuyết Sinh Long do người dân thôn Phiêng Ngàm chế biến đã có chỗ đứng và được người tiêu dùng ưa chuộng. Tận dụng điều kiện tự nhiên với trên 40ha diện tích cánh đồng lớn, phó thôn Hoàng Văn Sai đã tập trung tuyên truyền vận động người dân trong thôn đưa giống ngô; giống đậu xanh, đậu tương có năng suất, chất lượng cao vào trồng 2 vụ/năm để tăng sản lượng nhờ vậy mà người dân đã có thu nhập cao từ những loại cây trồng này.

Thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2017 thôn Phiêng Ngàm được hỗ trợ kấu kiện bê tông đúc sẵn để làm nhà văn hóa, ông Sai đã tổ chức họp nhân dân trong thôn để tuyên truyền, vận động cho dân hiểu lợi ích của việc làm nhà văn hóa, tạo sự đồng thuận, nhờ đó, nhân dân ủng hộ về ngày công, hiến đất để làm nhà văn hóa, đường bê tông liên thôn. Đến nay, thôn đã hoàn thiện nhà văn hóa và đã cứng hóa trên 0,9km đường liên thôn.

          Để vận động hội viên nông dân ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế nâng, cao thu nhập. Nhiều năm nay Anh Lầu Văn Hồng, Chủ tịch Hội nông dân xã Sinh Long đã chủ động chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh tăng vụ, đầu tư chuồng trại để phát triển chăn nuôi trâu bò; đặc biệt là việc nuôi trâu, bò nhốt. Được Đảng ủy xã Sinh Long phân công phụ thôn Trung Phìn, đây là thôn duy nhất của xã chưa có đường ô tô và cũng là thôn có điều kiện kinh tế khó khăn nhất của xã. Với cương vị và trách nhiệm được giao anh đã thường xuyên xuống thôn, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không mê tín dị đoan, không nghe theo tà đạo. Hướng dẫn nhân dân tiến bộ kỹ thuật mới trong thâm canh cây lúa, cây ngô và phát triển chăn nuôi, đặc biệt là kỹ thuật chăn nuôi đàn đại gia súc. Nhờ sự tận tình chỉ bảo của anh mà đến nay thôn Trung Phìn đã có đã có trên 100 con trâu, bò, 70% số hộ gia đình trong thôn có 5 có tivi, xe máy. 100% con em trong thôn đến tuổi đều được đến trường, các trường hợp ốm đau được đưa đến trạm y tế, các hủ tục lạc hậu về ma chay, cưới xin đã dần được loại bỏ.

          Xác định công tác dân vận có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong những năm qua, Đảng bộ xã Sinh Long đã thường xuyên củng cố, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”. Các điển hình Dân vận khéo đã góp phần đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của tham gia kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, làm đường bê tông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, thôn bản, lắp đặt hệ thống kênh mương ở tất cả các khu dân cư, góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Các tổ chức đoàn thể xã đã chủ động lựa chọn một nhiệm vụ cụ thể để làm điển hình tập thể và chỉ đạo các chi hội, chi đoàn ở cơ sở thực hiện. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nhân rộng đã đi vào những lĩnh vực trọng tâm từ thực tế cơ sở.

          Xác định, để giảm được nghèo phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân, thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất chăn nuôi, tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Nhà nước và khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai của địa phương. Đảng bộ xã Sinh Long đã đoàn kết một lòng, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ đảng viên trong công tác dân vận, lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Với diện tích canh tác sẵn có, Đảng bộ xã đã vận động người dân đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đưa cây lúa lai, ngô lai vào trồng để đảm bảo nguồn lương thực, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất cây Đậu tương, Đậu xanh ở các thôn Phiêng Thốc, Phiêng Ngàm.

Chăn nuôi cũng là một trong những thế mạnh để giảm nghèo ở Sinh Long. Để tận dụng tốt diện tích tự nhiên về đất đai và đồng cỏ, Đảng ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo nhân dân lựa chọn các loại con giống phù hợp như trâu, bò, lợn đưa vào phát triển chăn nuôi. Vận động nhân dân đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào cải tạo đàn trâu, bò giống, áp dụng phương pháp chăn nuôi  nhốt ở các thôn Phiêng Ten, Khuổi Phìn nhờ đó mà hiện nay đàn trâu, bò của xã Sinh Long có số lượng và trọng lượng cao nhất huyện. Bên cạnh việc phát triển chăn nuôi  xã cũng đã tận dụng tốt diện tích đất trống để vận động nhân dân đưa cây chè san tuyết vào trồng. Phối hợp với các doanh nghiệp, hộ gia đình tổ chức chế biến sảm phẩm chè shan tuyết để cung cấp ra thị trường. Đến nay diện tích cây chè san tuyết của xã đã phát triển lên trên 800ha, toàn xã có 01 doanh nghiệp, 2 Hợp tác xã  và nhiều hộ gia đình làm nghề chế biến sản phẩm chè búp tươi, tạo công ăn việc làm cho nhiều hộ gia đình của địa phương.

Đến Sinh Long hôm nay, điều dễ nhận thấy nhất đó là kinh tế nông thôn đã có bước chuyển biến tích cực, hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế đã được xây dựng khanh trang. Nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế như: Sảm phẩm Chè Shan tuyết, sản phẩm rượu ngô men lá, sản phẩm đậu tương, đậu xanh được nhân dân bày bán, điều đó chứng tỏ nhận thức về sản xuất nông nghiệp hàng hóa của người dân ở Sinh Long đã thực sự được nâng lên. Có được kết quả đó là nhờ đảng bộ xã Sinh Long đã vận dụng và đề cao vai trò của công tác dân vận trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội ở đị phương.

  Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang