Sinh Long sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi
Ngày xuất bản: 28/07/2018 9:05:00 SA

Sinh Long sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, người dân xã Sinh Long, huyện Na Hang đã phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần cải thiện thu nhập nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các tổ chức đoàn thể xã đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho 526 hộ dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi với tổng số dư nợ trên 14,5 tỷ đồng, hỗ trợ người dân chăn nuôi, sản xuất… xã đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết 12, NQ 15, CT167… hiện nay xã có 308 hộ nghèo, 18 hộ đặc biệt khó khăn,  35 hộ sản xuất, được vay vốn với lãi xuất ưu đãi.

Gia đình anh Chúc Tạ Chán, thôn Lũng Khiêng là hộ nghèo, từ nguồn vốn hỗ trợ năm 2016, anh được vay 50 triệu đồng đầu tư mua 2 trâu sinh sản, anh cho biết nguồn vốn vay thực sự đã có hiệu quả lớn đối với hộ có hoàn cảnh khó khăn, từ 2 con trâu ban đầu, đến nay đã cho gia đình 4 con trâu nghé được trên 12 tháng tuổi, từ phát triển chăn nuôi, gia đình anh còn gieo trồng lúa 2 vụ cho thu hoạch bình quân 1,6 tấn/năm, ngoài ra với diện tích đất trên 1 ha anh trồng ngô cho thu hoạch 3,6 tấn ngô mỗi vụ, gia đình anh vươn lên thoát nghèo.

Qua các nguồn vốn từ năm 2016 đến nay xã Sinh Long được hỗ trợ hộ chăn nuôi 37, hộ nghèo 308, hỗ trợ nhà ở cho 94 hộ, sản xuất 35 hộ, nước sạch vệ sinh môi trường 6 hộ… Anh Hoàng Văn Hào, phó chủ tịch UBND xã Sinh Long, huyện Na Hang cho biết: Thông qua các hoạt động của tổ chức chính trị xã hội nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH đến từng hộ dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn xã đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho các hộ nghèo phát triển sản xuất và thay đổi được nhận thức để vươn lên thoát nghèo, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống.

Được biết tại các xã, huyện Na Hang có nhiều hộ nghèo từng là hộ nghèo vươn lên trở thành những hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu, nhờ có nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội, kết quả đó là sự đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần cùng huyện thực hiện thành công chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giúp các hộ nghèo thêm điều kiện để thoát nghèo bền vững.

                                       

T/h: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang