Tập huấn công tác giảm nghèo và bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2018
Ngày xuất bản: 12/04/2018 10:19:00 SA

Tập huấn công tác giảm nghèo và bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2018
           Ngày 10/4 Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Tuyên Quang  phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện Na Hang, tổ chức tập huấn Công tác thông tin truyền thông về giảm nghèo và nghiệp vụ công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2018, cho 57 học viên là trưởng thôn, bản tổ trưởng tổ dân phố ở các xã Năng Khả, Thanh Tương, Sơn Phú và Thị trấn Na Hang.
           Tại lớp tập huấn, học viên đã được phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo; các chương trình, dự án và kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Chính sách vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ cây giống lâm nghiệp để hộ nghèo trồng rừng của tỉnh. Buổi tập huấn cũng là dịp để cơ quan quản lý tiếp thu những phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo, hộ cận nghèo về phương thức triển khai, tính dân chủ, công khai minh bạch trong thực hiện chính sách giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, trao đổi kết quả và kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn. Các kỹ năng cơ bản đối với cán bộ, cộng tác viên, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở các thôn, bản, tổ dân phố.
           Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đội ngũ trưởng  Thôn, tổ dân phố trong công tác giảm nghèo, góp phần thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo bền vững và bảo vệ chăm sóc trẻ em trong thời gian tới. 
 
T/h Mai phương 
 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang