Thanh Tương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ mùa năm 2018
Ngày xuất bản: 11/07/2018 9:59:00 CH

Thanh Tương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ mùa năm 2018

Vụ mùa năm nay xã Thanh Tương phấn đấu gieo cấy với diện tích 115 ha lúa mùa, phấn đấu kết thúc gieo cấy xong trước ngày 20/7, nông dân các thôn đã gieo cấy được 82 ha, đạt 71% kế hoạch, đảm bảo kế hoạch sản xuất lúa mùa trong khung thời vụ tốt nhất, các ngành chuyên môn địa phương đã tích cực vận động nông dân xuống đồng gieo cấy hết diện tích.

 

Nông dân xã Thanh Tương gieo cấy lúa vụ mùa

Những ngày này thời tiết nắng nóng, nhưng trên cánh đồng  xã, bà con đã hối hả ra đồng tập trung gieo cấy lúa vụ mùa. Ông Quan Văn Long, trưởng thôn, thôn Nà Mạ chia sẻ: Vụ mùa năm nay gia đình ông cấy được gần 2.000m2 , với giống lúa Thiên ưu, NH6, chủ yếu cấy lúa thuần, lúa đặc sản cho năng suất cao, để đảm bảo thời vụ và tránh nắng nóng, gia đình ông đã ra đồng cấy rất sớm, với 3 thành viên trong gia đình cùng nhân lực của thôn, sau 3 ngày gia đình ông đã cấy xong hết diện tích.

Đến nay, nông dân xã Thanh Tương đã và đang tập trung cấy số diện tích còn lại, trong đó có 2 thôn Nà Mạ, Nà Thôm đã gieo cấy xong, các thôn cơ bản hoàn thành, tuy nhiên có 3 thôn, một số hộ do thiếu nguồn nước tưới như thôn Bắc Danh, Nà Né, Yên Trung… để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa xã đã tích cực chỉ đạo các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền vận động hội viên nông dân tập trung cao cho sản xuất lúa mùa coi đây là một tiêu chí đánh giá về nông thôn mới.

Ông Hoàng Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Thanh Tương cho biết: Nhằm tăng năng suất vụ mùa, sau khi hoàn thành vụ xuân, địa phương chỉ đạo bà con khẩn trương làm đất, xuống giống, cùng với đó làm tốt công tác khơi thông kênh mương thủy lợi dẫn nước phục vụ sản xuất cho bà con, chuẩn bị lượng giống, vật tư phân bón, điều tiết nước hợp lý, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ để lúa sinh trưởng và phát triển tốt.

Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương và nông dân toàn xã hy vọng vụ mùa năm nay năng suất lúa đạt trên 53,2 tạ/ha, sản lượng trên 600 tấn theo kế hoạch năm 2018.

T/h: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang