Tuổi trẻ Đoàn cơ sở Cơ quan chính quyền huyện ra quân thực hiện công trình thanh niên năm 2017
Ngày xuất bản: 11/04/2017 2:21:00 CH

 

 

Thi đua lập thành tích hướng đến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Na Hang nhiệm kỳ 2017 – 2022; chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2017. Ngày 10/4/2017, gần 100 đoàn viên, thanh niên của Đoàn cơ sở cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức buổi ra quân thực hiện công trình thanh niên năm 2017.  

          Với tinh thần nhiệt huyết của sức trẻ, trong buổi ra quân mỗi đoàn viên thanh niên đã tự trồng và làm rào bảo vệ 68 cây hoa lan tỏi trên hành lang bên đường lên khu du lịch Phiêng Bung. Đây là tuyến đường mới được hoàn thành, một trong những công trình trọng điểm góp phần tạo diện mạo mới để huyện Na Hang thúc đẩy phát triển du lịch.

          Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2017, đoàn thanh niên huyện Na Hang sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương. Qua đó, thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đoàn kết, phát huy vai trò của thanh niên trong việc thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

T/h: Minh Trí – Thành Nho

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang