Chi cục Thuế Khu vực Na Hang – Lâm Bình tập trung các giải pháp thu ngân sách
Ngày xuất bản: 23/12/2019 12:43:15 CH

Năm 2019 bằng nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách, trong đó trú trọng việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách thuế đối với người nộp thuế, Chi cục Thuế Khu vực Na Hang – Lâm Bình đã hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019 UBND tỉnh giao.

Để đạt được kết quả thu ngân sách đạt cao so với kế hoạch, một trong những giải pháp tích cực mà Chi cục Thuế Khu vực Na Hang – Lâm Bình tập trung thực hiện đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế đối với người dân. Đây là yếu tốt quan trọng nhất, giúp người sản xuất, kinh doanh hiểu, người nộp thuế rõ trách nhiệm và luôn tự giác trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước. Cùng với đó Chi cục còn chủ động rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, rà soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, đảm bảo việc thu đúng, thu đủ theo kế hoạch được giao.

 

Cán bộ Thuế tới tư vấn, kiểm tra hóa đơn, chứng từ hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Na Hang

Năm 2019, Chi cục Thuế Khu vực Na Hang – Lâm Bình được UBND tỉnh giao dự toán 24 tỷ đồng thu ngân sách trên địa bàn huyện Na Hang. Đến thời điểm hiện tại, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Na Hang đã vượt dự toán thu, đạt trên 24,3 tỷ đồng. Bên cạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động thu ngân sách, vấn đề cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác thuế luôn được Chi cục đặc biệt quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện nghĩa vụ thuế nhà nước.

Hiện đang là thời điểm cuối năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị trên địa bàn huyện Na Hang tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành thuế và các ngành chức năng trên địa bàn huyện Na Hang đang tiếp tục chủ động bám sát nhiệm vụ của ngành, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất chỉ tiêu dự toán của tỉnh, của huyện giao. Tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà nước, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thái Bảo

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang