Chi cục thuế Na Hang: Đối thoại với người nộp thuế
Ngày xuất bản: 12/09/2019 7:45:14 SA

Sáng ngày 12.9, Chi cục Thuế huyện Na Hang vừa tổ chức hội nghị triển khai chính sách thuế mới và đối thoại người nộp thuế năm 2019.

 

Tại Hội nghị các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh được giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, ngày 12-9-2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/04/2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 về hưỡng dẫn đăng ký kinh doanh HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX… Hội nghị cũng  đã dành phần lớn thời gian để đối thoại trực tiếp với người nộp thuế; chi cục thuế đã nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung vướng mắc như: Thủ tục hành chính thuế, tiếp nhận hồ sơ khai thuế, mua hóa đơn, đăng ký sử dụng hóa đơn tự in, các khoản được giảm trừ khi tính thuế trong thuế thu nhập cá nhân..

 Với tinh thần một người hỏi, nhiều người cùng nghe, chi cục thuế trả lời trực tiếp, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, giúp người nộp thuế trên địa bàn huyện Na Hang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách pháp luật về thuế để qua đó sẽ áp dụng chính sách thuế mới để áp dụng vào quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị một cách hiệu quả.

Tin, ảnh: Trung Thành

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang