Chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính ở xã Côn Lôn
Ngày xuất bản: 03/04/2019 8:58:07 SA

Nhiệt tình và nhanh gọn đó là những lời nhận xét của bà con nhân dân khi đến với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  “Một cửa” UBND xã Côn Lôn, huyện Na Hang. Nhờ đó, đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đến UBND xã Côn Lôn trong một ngày làm việc, cảm nhận đầu tiên có thể thấy không khí giao dịch diễn ra nhanh gọn, phương thức điều hành và giải quyết công việc của lãnh đạo cũng như các cán bộ trong thực thi công việc được thay đổi. Anh Nguyễn Văn Rệm, thôn 4, xã Côn Lôn phấn khởi cho biết: “Tôi đến với Ủy ban xã để xin cấp lại giấy khai sinh bị mất, khi đến với bộ phận một cửa của xã cảm thấy không khí làm việc rất khẩn trương, nhanh gọn, khi có thắc mắc về vấn đề chưa hiểu thì đều được giải thích rõ ràng thái độ tiếp dân nhiệt tình, chu đáo nên rất hài lòng”

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại bộ phận một cửa UBND xã Côn Lôn (Na Hang)

Ông Mông Văn Pó, Phó Chủ tịch UBND xã Côn Lôn (huyện Na Hang) cho biết: Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt triển khai thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” xã đã thực hiện công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; công khai các thủ tục hành chính và chú trọng hiện đại hóa hành chính. Để làm tốt các nhiệm vụ của xã trong đó bộ phận “một cửa” những năm qua, UBND xã Côn Lôn đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu và các nhiệm vụ cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Qua đó, đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trên mọi lĩnh vực. Việc thực hiện niêm yết, công khai các thủ tục hành chính, thay thế các thủ tục cũ được quan tâm thực hiện. Quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhanh gọn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến giao dịch. Trong năm 2018, bộ phận “Một cửa” UBND xã Côn Lôn đã tiếp nhận và giải quyết trên 1.000 hồ sơ về các lĩnh vực chứng thực, chính sách xã hội, tư pháp hộ tịch … các hồ sơ được cán bộ tiếp nhận, phân loại và giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng pháp luật.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Trong thời gian tới, UBND xã Côn Lôn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức tới các tổ chức và nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, góp phần mang lại sự thuận tiện và niềm tin cho nhân dân, giúp xã giữ vững và phát huy hiệu quả xã chuẩn nông thôn mới.

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang