Đà Vị tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018
Ngày xuất bản: 06/04/2018 12:41:35 SA

 Đà Vị tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 

        Ngày 01/4/2018, Đảng ủy xã Đà Vị đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
        Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên được nghe báo cáo viên quán triệt nội dung Chuyên đề về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trọng tâm là: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong dịp này, Đảng ủy xã Đà Vị đã triển khai kế hoạch tổ chức học tập và làm theo chuyên đề năm 2018.
       Thông qua hội nghị nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung quan trọng, cốt lõi của chuyên đề năm 2018. Từ đó xác định rõ nhiệm vụ của tập thể, ý thức, trách nhiệm cá nhân trong việc học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình công tác./.
  Thực hiện: Thái Bảo

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang