Đẩy mạnh công tác giảm nghèo để giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới ở Côn Lôn
Ngày xuất bản: 29/06/2018 3:25:34 CH

 Đẩy mạnh công tác giảm nghèo để giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới ở Côn Lôn

          Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở và đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân. Năm 2016, xã Côn Lôn đã trở thành xã thứ 2 của huyện Na Hang được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Nhận thức rõ việc đạt chuẩn nông thôn mới đã khó, nhưng giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới lại càng khó hơn. Vì vậy, thời gian qua chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã Côn Lôn đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, xứng đáng là một trong những xã đầu tàu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện Na Hang.

          Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có nhiều tác động tích cực đến đời sống kinh tế của gia đình chị Nguyễn Thị Tế ở thôn 5, xã Côn Lôn. Nếu như trước đây nguồn thu nhập chính của gia đình chị Tế chủ yếu dựa vào trồng chọt và chăn nuôi nhỏ lẻ thi giờ đây với điều kiện giao thông thuận lợi, được sự hỗ trợ vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới chị đã mạnh rạn đổi mới việc phát triển kinh tế của gia đình theo hướng sản xuất hang hóa kết hợp với nghề nấu rượu ngô men lá truyền thống…từ các nguồn thu này, trừ chi phí, mỗi năm cũng cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng, nhờ đó mà cuộc sống gia đình chị bây giờ đã khá hơn trước rất nhiều.

          Ông Mông Văn Pó, Phó Chủ tịch UBND xã Côn Lôn cho biết: Hai tiêu trí giảm nghèo và thu nhập là hai tiêu trí quan hệ biện chứng với nhau. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo sẽ nâng cao được thu nhập bình quân đầu người, chính vì vậy công tác giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm sẽ quyết định xã có giữ vững được danh hiệu xã nông thôn mới hay không. Hiện nay, xã Côn Lôn còn 50 hộ nghèo chiếm 10,6% tổng số hộ gia đình trong toàn xã. Tuy tỷ lệ hộ nghèo đã có chiều hướng giảm so với những ngày đầu bắt tay vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo lại tăng lên. Nguyên nhân chính là do đường xá đi lại xa sôi, điều kiện kinh tế của xã chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, người dân ít được tiếp cận với thông tin, thị trường nên việc mở mang sản xuất hàng hóa là rất khó khăn. Mặt khác khi đang thực hiện Chương trình nông thôn mới đa số những hộ nghèo trong xã được tiếp cận với nguồn vốn, khoa học kỹ thuật và đặc biệt là những hộ này có ý trí tiến thủ, biết học hỏi vươn lên để thoát nghèo. Với 10,6% số hộ nghèo hiện nay nằm trong diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do thiếu vốn, thiếu đất, thiếu lao động, thiếu kỹ năng sản xuất… cá thể có những hộ còn có tư tưởng lười lao động, trông chờ, ỷ nại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nên công tác giảm nghèo của xã còn gặp rất nhiều khó khăn.

          Để từng bước thực hiện thắng lợi công tác giảm nghèo bên cạnh việc tranh thủ các nguồn vốn xây dựng các dự án phát triển kinh tế vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương vừa phù hợp với trình độ nhận thức của các hộ nghèo đang được xã quan tâm thực hiện. Xã cũng đã phát huy cao độ vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền vận động, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm thức tỉnh những hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Giao mỗi đảng viên phụ trách một hộ nghèo, giúp hộ nghèo xây dựng kế hoạch làm ăn để vươn lên thoát nghèo, lấy kết quả giúp đỡ hộ nghèo của đảng viên được phân công làm tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây, giống con có chất lượng và giá trị kinh tế cao vào phục vụ sản xuất, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững nhân dân. Ông Mông Văn Pó, Phó Chủ tịch UBND xã Côn Lôn cho biết thêm.

          Có thể nói, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Côn Lôn đã tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức, hành động của các tầng lớp nhân dân trong việc tham gia thực hiện các tiêu chí, vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy. Các công trình giao thông, thủy lợi được đầu tư xây mới, cải tạo đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Phát huy những thành quả đã đạt được cấp ủy, chính quyền xã Côn Lôn đang tập trung để ra các chủ trương, giải pháp để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới trong thời gian tiếp theo.

Thực hiện: Đức Toàn - Hoàng Thông

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang