Điện lực Na Hang đảm bảo an toàn lưới điện
Ngày xuất bản: 13/12/2018 9:00:41 SA

 

Bước vào những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và kinh doanh của người dân tăng cao, thời gian qua Điện lực Na Hang đã xây dựng kế hoạch, triển khai các công việc cụ thể, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, đáp ứng nhu phát triển – kinh tế xã hội của địa phương.

Với đặc thù địa bàn rộng, chia cách, Điện lực Na Hang luôn xác định việc sửa chữa thường xuyên lưới điện là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhằm duy trì hoạt động cho lưới điện, cung cấp điện ổn định an toàn cho nhân dân. Thời gian qua, đơn vị thường xuyên kiểm tra tổng thể các lộ đường dây, trạm biến áp phân phối. Lập kế hoạch vật tư dự phòng cho công tác khắc phục sự cố. Tích cực kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các đường dây trên địa bàn quản lý nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn và ổn định. Ông Hoàng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Điện lực Na Hang cho biết:

Điện lực Na Hang hiện đang quản lý, vận hành gần 140 trạm biến áp, tổng công xuất trên 18 nghìn KBA, với trên 320 km đường dây 35 KV và gần 400 km đường dây 0,4 KV. Công tác đảm bảo an toàn, ổn định lưới điện luôn được đơn vị đặc lên hàng đầu. Định kỳ hàng tháng, hàng quý đơn vị đều xây dựng kế hoạch, chủ động ứng phó, phân công cán bộ ứng trực 24/24 giờ nhằm phát hiện và khắc phục phục kịp thời khi có sự cố xảy ra.  

Các tháng cuối năm là thời điểm các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, các hoạt động sản xuất diễn ra liên tục, nhu cầu sử dụng điện tăng cao; với các phương án chủ động kiểm tra, kịp thời xử lý những điểm yếu, vưỡng mắc, Điện lực Na Hang phấn đấu đảm bảo an toàn tuyệt đối hệ thống lưới điện, cung cấp điện an toàn liên tục, phục vụ nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và yêu cầu phát triển bền vững của địa phương./.

                                                                                                T/h: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang