Hội LHPN xã Thanh Tương: Tăng cường các giải pháp thu hút, tập hợp hội viên
Ngày xuất bản: 06/03/2020 5:22:51 SA

       Hội LHPN xã Thanh Tương có 577 hội viên thuộc 12 chi hội; trong đó hội viên phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Với mục tiêu nâng cao chất lượng thu hút, tập hợp phụ nữ vào sinh hoạt trong tổ chức Hội, trong năm qua, Hội LHPN xã đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

 

Cán bộ Hội LHPN xã Thanh Tương thăm mô hình kinh tế tiêu biểu của hội viên Nông Thị Nông, chi hội phụ nữ thôn Nà Làng

 

Chị Ma Thị Khuya, Chủ tịch Hội LHPN xã nhấn mạnh, bên cạnh coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên là nhiệm vụ hàng đầu, Hội LHPN xã đa dạng hóa các hoạt động thu hút, tập hợp hội viên thông qua cụ thể hóa 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, các  phong trào thi đua của Hội; nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa  phương gắn với thực hiện Chỉ thỉ 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường hoạt động nhằm vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, Hội LHPN xã phối hợp với Chương trình phát triển vùng Na Hang tổ chức các lớp tập huấn, hội thi xây dựng Gia đình toàn mỹ; kiến thức thành lập nhóm tín dụng tiết kiệm; tìm hiểu lịch sử Hội LHPN Việt Nam; cách chăm sóc trẻ t 0- 24 tháng tuổi; truyền thông về bảo vệ trẻ em. Qua đó, thu hút hội viên phụ nữ hưởng ứng với gần 300 lượt hội viên tham gia. Hội đã thành lập được 6 nhóm tín dụng tiết kiệm với 89 thành viên; đã có 3 nhóm hoạt động gây quỹ được trong năm 2019 với số tiền gần 16 triệu đồng. Hội LHPN xã đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ dân tộc thiểu số, đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cử cán bộ và hội viên nòng cốt kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ hội viên, phụ nữ lúc ốm đau hoạn nạn. Trong năm qua, các chi hội duy trì hiệu quả mô hình “Hũ gạo tình thương”. Hội viên phụ nữa đã đóng góp được 342kg gạo, gần 5,3 triệu đồng, 410 bó củi, 470 ngày công giúp đỡ 8 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoạn nạn và gia đình  có người thân qua đời ở các chi hội: Nà Làng, Bắc Danh, Nà Thôm, Nà Mạ, Nà Né, Bản Bung.

Đẩy mạnh cuộc vận động “ Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”, tổ chức Hội đã tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Năm 2019, tổ chức Hội đã phối hợp cán bộ khuyến nông huyện, xã tổ chức 26 lớp tập huấn cho 577 hội viên phụ nữ về kỹ thuật gieo cấy chăm sóc cây trồng, vật nuôi; khuyến cáo các loại giống cây trồng phù hợp với địa phương để hội viên lựa chọn đăng ký.

Giúp nhau nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế, Hội LHPN xã duy trì hoạt động của 4 tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ 5,6 tỷ đồng; quản lý 7 tổ vay vốn ngân hàng Agribank với 113 thành viên được vay vốn phát triển kinh tế, dư nợ gần 6,7 tỷ đồng. Phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, 100% chi hội cũng vận động hội viên duy trì, đẩy mạnh hiệu quả mô hình tiết kiệm tại chi hội với nhiều hình thức: nuôi lợn nhựa tiết kiệm, tiết kiệm hàng ngày… Năm 2019, mô hình đã thu được 165 triệu đồng ưu tiên cho 84 hộ hội viên nghèo vay vốn mua con giống, cây giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Với các giải pháp trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, năm 2019, Hội LHPN xã đã giúp đỡ, hỗ trợ 40 hộ viên phụ nữ thoát nghèo, chiếm 60% số hộ thoát nghèo của toàn xã.

Hội viên Nông Thị Nông, chi hội phụ nữ thôn Nà Làng cho biết, tổ chức Hội là chỗ dựa tin cậy khi chị gặp khó khăn. Năm 2015, chi được tổ chức Hội tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế. Chị được cán bộ Hội quan tâm, động viên, định hướng phát triển kinh tế trồng cam, chanh tứ mùa, ổi và nuôi gà thả vườn và tạo điều kiện cho tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hiện nay, mô hình kinh tế cho chị thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. Chị Nông là tấm gương sáng vượt khó đi lên, thoát nghèo bền vững; góp phần củng cố, xây dựng lòng tin của chị em phụ nữ với tổ chức Hội.   

Hội LHPN xã thu hút, tập hợp hội viên, phát huy nội lực trong thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Góp phần xây dựng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, 12/12 chi hội xây dựng mô hình Gia đình 5 không, 3 sạch”, 439 hội viên đạt danh hiệu “Gia đình 5 không, 3 sạch”, chiếm 76%. Thực hiện mô hình “Phụ nữ gíup nhau viên gạch hồng”, toàn Hội đã huy động hội viên đóng góp 2.000 viên hỗ trợ xây mới 4 công trình vệ sinh, tu sửa được1 công trình cho hội viên nghèo. Hội viên phụ nữ đóng góp hàng trăm ngày công cùng với các tổ chức đoàn thể tham gia làm mới 466 m đường bê tông vào khu sản xuất, lặp đặt 823 m kênh mương bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn, 1 nhà văn hóa thôn bản.

Năm 2019, Hội LHPN xã Thanh Tương kết nạp 6 hội viên mới, tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên tham gia hoạt động Hội đạt trên 85%. Thời gian tới, nâng cao hiệu quả thu hút, tập hợp hội viên, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội LHPN xã tăng cường chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần của hội viên; duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, CLB thu hút, tập hợp hội viên như: câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ ba, mô hình địa chỉ tin cậy; tăng cường hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Hội LHPN xã sẽ tăng cường công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội;  phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nòng cốt trong quá trình thực hiện để đạt kết quả cao.

                                                            Bài, ảnh: Hà Huế

 

 

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang