Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm
Ngày xuất bản: 19/07/2018 9:17:12 SA

 Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm

Ủy ban MTTQ Huyện Na Hang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban dân vận Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện  và thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời các đối tượng chính sách và người có công, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật nhân dịp lễ, tết với tổng kinh phí lên đến 145 triệu đồng. Thực hiện tốt nội dụng của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Đô thị văn minh". Giám sát tốt các công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, các công trình xây dựng trên địa bàn huyện và tổ chức giám sát chuyên đề đối với UBND huyện.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Đoan, Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên. Đồng thời yêu cầu thời gian tới Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện phải bám sát sự chỉ đạo của Đảng, tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ với UBND huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2018, xây dựng MTTQ ngày càng vững mạnh./.

 

  Thực hiện: Thái Bảo

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang