LLVT xã Thanh Tương chung sức xây dựng nông thôn mới
Ngày xuất bản: 24/12/2020 8:33:27 SA


Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, an ninh – quốc phòng ngày càng được giữ vững. Những năm qua cùng với việc đẩy mạnh công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Bằng nhiều việc làm thiết thực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lụt, thiên tai, tham gia di chuyển nhà sạt lở, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, giúp đỡ nhân dân bê tông hóa đường giao thông nông thôn. LLVT xã Thanh Tương đã góp phần cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

Lực lượng DQTV trên địa bàn góp sức vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

Nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Ngôn Văn Hiệu, Chỉ huy Phó Ban chỉ huy quân sự xã Thanh Tương nói: Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình,  LLVT xã Thanh Tương đã tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ và nhân dân. Cùng với đó, LLVT xã cũng thực hiện nghiêm túc hướng dẫn chỉ thị của bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện. Đơn vị cũng lên kế hoạch phối hợp với UBND xã và các tổ chức đoàn thể thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, giúp đỡ gia đình chính sách…

Trong những năm qua, lực lượng DQTV của xã đã tham gia giúp đỡ nhân dân gần 60 ngày công lao động phát trên 6km đường giao thông lên thôn Bản Bung; góp sức xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Né; góp hàng trăm ngày công lao động giúp đỡ nhân dân bê tông hóa đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, di chuyển tháo dỡ nhà ở, làm nhà văn hóa… với những việc làm và hành động cụ thể, Ban CHQS xã Thanh Tương đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con nhân dân trên địa bàn xã củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xây dựng tiềm lực quốc phòng, hoàn thiện các tiêu chí về môi trường, nhà ở dân cư, y tế và văn hóa,… trong việc thực hiện 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Có thể thấy, với những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng DQTV xã đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, thắt chặt mối quan hệ gắn bó tình dân quân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang