Mặt trận tổ quốc xã Năng Khả phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc
Ngày xuất bản: 05/04/2020 9:11:24 SA

 Xã Năng Khả, huyện Na Hang có 1.458 hộ, hơn 6.200 nhân khẩu với trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, MTTQ xã và Ban công tác Mặt trận thôn bản đã làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khẳng định vai trò cầu nối của Đảng, chính quyền và nhân dân trong các cuộc vận động, phong trào thi đua phát triển KT-XH, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

 

 

Bà Nguyễn Thị Cảnh, Chủ tịch MTTQ xã Năng Khả cho biết:  Một trong những điểm nổi bật, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân trên địa bàn thời gian qua, là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trước đó là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, nhất là phát huy được vai trò của Ban công tác mặt trận, trưởng thôn bản và người có uy tín đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

MTTQ xã thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Phối hợp các ngành, đoàn thể xã tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức trong việc tang lễ, cưới hỏi, chống lãng phí... thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, giảm nghèo; phát huy vai trò của tổ hòa giải, người có uy tín trong trong dòng họ, cộng đồng thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, khuyến học, bài trừ tệ nạn xã hội, giải quyết các mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng dân cư. Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", các khu dân cư xây dựng quy ước. Năm 2019, trên địa bàn xã có 80% số thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa; trên 85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

Bằng nhiều hình thức, MTTQ xã và các hội, đoàn thể, Ban công tác Mặt trận triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, nhất là đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; tặng 72 suất quà cho người cao tuổi, gia đình chính sách vào các dịp lễ với tổng số tiền trên 10 triệu đồng; chúc thọ, mừng thọ cho 70 cụ, tặng 50 suất chăn bông trị giá 30 triệu đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người cao tuổi. Thông qua vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" với số tiền gần 10 triệu đồng, huy động nhân dân lắp đặt được trên 3.200m kênh mương nội đồng, kiên cố hóa đạt 100%, duy tu đường giao thông vào thôn Nà Chác tạo thuận lợi tối đa cho việc đi lại của nhân dân.

Đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Mặt trận tổ quốc xã đã huy động nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công, hiến đất, vệ sinh môi trường, giữ vững tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, nhân dân tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, đa đạng hóa ngành nghề, dịch vụ. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 33 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 18,7%. 

 

Bài, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang