Na Hang: Triển khai dự án "nói không với rác thải nhựa"
Ngày xuất bản: 21/08/2020 2:40:39 SA

           Trong 2 ngày 20, 21 tháng 8 năm 2020, tại huyện Na Hang, Viện nghiên cứu môi trường và các vấn đề xã hội thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với huyện Na Hang tổ chức khảo sát và triển khai dự án truyền thông nâng cao nhận thức "Nói không với rác thải nhựa" tại khu du lịch, sinh thái Na Hang - Lâm Bình (Tuyên Quang).

 

 

            Theo đó, dự án sẽ được triển khai từ tháng 8 năm 2020 và kết thúc vào tháng 12 năm 2021 với 8 hợp phần nội dung chính, bao gồm: Điều tra, khảo sát, bổ sung về thực trạng tình hình cung cấp, sử dụng, quản lý các sản phẩm có phát sinh rác thải nhựa của địa phương; tổng hợp tài liệu, số liệu về tình hình sản xuất và tiêu dùng, tác hại của rác thải nhựa; đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường, nhận thức của người dân, học sinh; thiết kế xây dựng các sản phẩm truyền thông và tài liệu đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về rác thải nhựa; tổ chức hội nghị tập huấn. Tổ chức hội thảo về quản lý, sản xuất, dử dụng rác thải nhựa; xây dựng mô hình homestay nói không với rác thải nhựa... Thành phần tham gia dự án là Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện, cán bộ chính quyền, tổ chức đoàn thể các xã, thị trấn; đại diện người dân, học sinh, khách du lịch và các tình nguyện viên.

            Thông qua dự án nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và khách du lịch về việc bảo vệ môi, không chỉ trên lòng hồ, các điểm du lịch mà trên địa bàn các xã, thị trấn đều đảm bảo tiêu chí xanh, sạch, đẹp để thu hút ngày càng nhiều  du khách đến với Na Hang..

Tin, ảnh: Hà Huế

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang