Na Hang đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính
Ngày xuất bản: 02/08/2018 2:00:10 SA

 

Một trong những giải pháp quan trọng được các cấp chính quyền, các ngành chức năng ở Na Hang tập trung thực hiện đó là làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Và đây cũng là yếu tố quan trọng để Na Hang thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Thực hiện lộ trình cải cách thủ tục hành chính thuế, thời gian qua chi cục thuế huyện Na Hang đã tập trung cải tiến, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thuế cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Bên cạnh việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, Chi cục thuế huyện Na Hang đã nhanh chóng kiện toàn bộ phận “một cửa” chuyên làm nhiệm vụ tiếp nhận các thủ tục hành chính thuế và hỗ trợ người nộp thuế. Cùng với việc thực hiện hiệu quả bộ phận một cửa, Chi cục thuế huyện Na Hang cũng đã tiến hành việc tiếp nhận tờ khai thuế qua mạng Internet cho các doanh nghiệp thuộc Chi cục quản lý. Hình thức kê khai qua mạng không giới hạn về không gian và thời gian, các doanh nghiệp, đơn vị và người dân có thể nộp tờ khai 24/24 giờ trong ngày, 7 ngày/tuần và ở bất cứ đâu có kết nối mạng Internet. Ngay cả trong trường hợp đại diện doanh nghiệp không có mặt ở trụ sở vẫn có thể tự ký và nộp tờ khai thông qua việc kê khai thuế qua mạng hoặc có thể giao lại việc quản lý chữ ký điện tử cho người được tin cậy để ký và nộp tờ khai. Việc sử dụng ứng dụng nộp hồ sơ khai thuế qua mạng đã giúp cho các doanh nghiệp giảm chi phí in ấn, khi tất cả các dữ liệu được xử lý thông qua mạng Internet; giảm thiểu việc đi lại, thời gian và sự phiền hà cho người nộp thuế khi đến cơ quan thuế, để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; tiết kiệm về thời gian, nhân lực, chi phí của cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

Cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, việc rà soát, cắt giảm 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính được huyện Na Hang thực hiện, đây cũng là điều kiện tốt để huyện thu hút các dự án đầu tư, thúc đẩy sản xuất phát triển. Đồng hành với người dân và doanh nghiệp còn có hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng với sự vào cuộc tích cực; khách hàng được tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, kịp thời để tổ chức sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là các mô hình tổ vay được thành lập, nhằm giảm đầu mối, rút ngắn thời gian làm thủ tục đối với người dân.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực của các cơ quan quản lý nhà nước, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục là nội dung được các cấp, các ngành của huyện Na Hang tập trung thực hiện, qua đó đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện.

  Thực hiện: Hoàng Thông

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang