Na Hang khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng
Ngày xuất bản: 27/06/2018 5:26:03 SA

 Na Hang khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng

Sáng ngày 26/06/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Na Hang đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2018.

Tham gia khóa học có 56 học viên ưu tú trực thuộc các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung cơ bản của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Kết thúc thời gian học, các học viên sẽ viết bài thu hoạch để đánh giá chất lượng học tập và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuơng trình bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Thông qua lớp học này, các học viên sẽ nâng cao nhận thức lý luận, hiểu về mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang