Na Hang sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018
Ngày xuất bản: 05/10/2018 4:39:57 CH


Ngày mùng 5/10/2018, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá 3 năm thực hiện phong trào và biểu dương các điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2018. Dự hội nghị có các đồng chí Vân Đình Thảo, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Quang Tuyên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Trần ngọc thành, Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; các đồng chí UV BTV huyện ủy; cán bộ chủ chốt 12 xã, thị trấn và các mô hình cá nhân, tập thể tiêu biểu trong công tác dân vận trên địa bàn toàn huyện.

Có thể nói sau 3 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở huyện Na Hang đã làm thay đổi căn bản nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về vai trò và ý nghĩa của công tác dân vận. Qua đó mỗi cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể sát với thực tiễn của địa phương như: Tập trung hướng về cơ sở vận động nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững. Nhờ đó mà kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế đã có hướng chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp. Tính đến hết năm 2017, tỷ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế đạt trên 257 tỷ đồng, lâm nghiệp đạt gần 98 tỷ đồng, thủy sản đạt trên 25,38 tỷ đồng, công nghiệp đạt gần 1.210 tỷ đồng, vượt 5% so với mục tiêu Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Tổng sản lượng lương thực gia đoạn 2016 – 2017 phát triển ổn định ở mức 18.582 tấn, thu ngân sách trên địa bàn tăng trưởng bình quân ở mức 5% trên năm, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 20 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 54,46% đầu năm 2015 xuống dưới 34,3% vào cuối năm 2018. Đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng theo từng năm, bộ mặt nông thôn miền núi có nhiều đổi mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc, chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được coi trọng, chương trình lao động - việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm và thu được kết quả tích cực, tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững... Đối với công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này các xã Năng Khả, Côn Lôn đã hoàn thành và luôn phát huy và duy trì tốt các tiêu trí trong bộ chuẩn quốc gia các tiêu trí về xây dựng nông thôn mới, các xã Thanh Tương, Đà Vị, Hồng Thái đạt  từ 11 đến 14 tiêu trí, các xã còn lại đạt từ 7 đến 10 tiêu chí... Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2019-2020, Ban Chỉ đạo của phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Na Hang sẽ tiếp tục tăng cường và đẩy mạnh vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng cơ sở, công tác quản lý, điều hành của chính quyền, quyền làm chủ của nhân dân. Từ huyện đến cơ sở thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hướng dẫn việc duy trì nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; gắn việc thực hiện “Dân vận khéo” với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Nhân dịp này, UBND huyện Na Hang đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018 của huyện.

  Thực hiện: Hoàng Thông – Thái Bảo

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang