Ngân hàng Nông nghiệp và PTNTchi nhánh huyện Na Hang triển khai hiệu quả các nguồn vốn, đem lại nhiều lợi ích cho người dân trên địa bàn
Ngày xuất bản: 13/12/2018 8:54:57 SA

 

Những năm qua, từ nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Nà Hang đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể chỉ tính riêng trong năm 2018, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan chuyên môn và chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai giải ngân các nguồn vốn phục vụ nhu cầu của người dân. Đến nay, tổng nguồn vốn của ngân hàng đạt gần 360 tỷ đồng, dư nợ gần 400 tỷ đồng. Song song với thực hiện tốt các chương trình tín dụng nông nghiệp, việc cho vay các nguồn vốn hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 10, Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh tiếp tục được đơn vị tập trung thực hiện, với số tiền cho vay đạt gần 7 tỷ đồng... trong thời gian tơi, để tiếp tục tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn được nhanh tróng được tiếp cận các nguồn vốn đầu tư cho phát triển sản xuất, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Na Hang sẽ tập trung ưu tiên vốn cho vay nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi giải ngân vốn, đảm bảo nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân

                                                                                               T/h: Hoàng Thông

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang