Quy định mới về thời gian hoạt động của các đại lý Internet công cộng cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh
Ngày xuất bản: 18/11/2019 1:06:35 CH

         Ngày 15.11.2019, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định số 31/2019 quy định về thời gian hoạt động của các đại lý Internet; điểm truy cập internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; điều kiện về diện tích phòng máy và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 

 

          Đối tượng áp dụng bởi quyết định này là các Đại lý internet và điểm truy cập internet công cộng không cung cấp trò chơi điện tử; Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động cung cấp, quản lý dịch vụ Internet và trò chơi trên không gian mạng. Thời gian hoạt động của các đại lý Internet; điểm truy cập Internet công cộng là từ 7 giờ sáng đến 23 giờ đêm. Các phòng máy của đại lý và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải đảm bảo diện tích như sau: Đối với khu vực Thành phố Tuyên Quang là 50m2; khu vực thợ trấn trung tâm các huyện diện tích tối thiểu phải đảm bảo 40m2; khu vực còn lại là 30m2. Quy định này bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2019.

 

Tin: Hà Huế

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang