Sức sống mới ở huyện vùng cao
Ngày xuất bản: 30/12/2019 8:13:04 SA

Với sự đồng thuận và nỗ lực không ngừng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Na Hang đã khép lại năm 2019 bằng những thành công đáng khích lệ trên các lĩnh vực Kinh tế, xã hội – Quốc phòng, an ninh. Đây sẽ là tiền đề vững chắc mở ra cánh cửa năm 2020 với nhiều hy vọng mới.

 

Thị trấn Na Hang nhìn từ trên cao

 

          Xác định 2019 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI; Đại hội đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Na Hang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, nhằm giúp huyện vượt qua những khó khăn do diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh, sự biến động của thị trường trong nước và thế giới.

          Trong lĩnh vực Kinh tế - xã hội. Năm 2019, lĩnh vực sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp phát triển ổn định, tổng sản lượng lương thực đạt 19.079 tấn, vượt 2,1% so với kế hoạch đề ra. Nhờ các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh mà đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, tính đến thời điểm 31/12 đàn trâu, bò đạt 15.895 con; đàn lợn 38.640 con; đàn gia cầm phát triển lên trên 220.000 con; ngành thủy sản tiếp tục phát triển tốt, với việc tập trung quy hoạch, mở rộng diện tích nuôi thả đi đôi với khai thác đánh bắt hợp lý nguồn thuỷ sản tự nhiên, tổng sản lượn thủy sản nuôi trồng và khai thác năm 2019 đạt 850 tấn, vượt 15,3% so với kế hoạc đề. Trong lĩnh vực chăn nuôi, tuy số lượng tổng đàn trâu, bò giảm so với năm 2018 nhưng giá trị lại tăng cao, nhờ người dân đã trú trọng thay đổi hình thức chăn nuôi từ nuôi sinh sản sang nuôi vỗ béo trâu, bò để cung cấp cho thị trường.

          Cũng trong năm 2019, toàn huyện trồng mới được 685,9ha rừng, vượt 5,5% so với kế hoạch, nâng tỷ lệ che phủ của rừng trên địa bàn huyện lên 79%. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì được tốc độ phát triển ổn định với tổng giá trị đạt trên 1.275 tỷ đồng vượt 4,9% kế hoạch; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 2,5 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội đạt trên 1.350 tỷ đồng , tăng 7,9% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 25,367 tỷ đồng, vượt 5,7% so với chỉ tiêu kế hoạch giao. 

           Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản huyện đã chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là nhóm công trình thuộc Dự án nâng cấp thị trấn Na Hang lên thị xã Na Hang, công trình bờ kè Sông Gâm phía hạ lưu nhà máy thủy điện Tuyên Quang, các công trình kiên cố hóa trường học, Trạm y tế các xã, nhà sinh hoạt cộng đồng. Các dự án nâng cấp và bê tông hóa đường giao thông nông thôn được các địa phương trên địa bàn toàn huyện triển khai và hoàn thành vượt mức kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa của nhân dân. Công tác xoá nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo được Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia. Ngoài nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh, huyện đã chủ động cân đối vốn đầu tư xây dựng một số công trình trường học, chỉnh trang đô thị khu trung tâm thị trấn Na Hang; nâng cấp một số kênh, mương nội đồng và một số công trình phúc lợi xã hội khác, từng bước nâng cao điều kiện sống cho người dân.

Phát huy lợi thế, huyện đã tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình mở rộng sản xuất kinh doanh nên các hoạt động dịch vụ du lịch phát triển ổn định. Trong năm huyện đã phối hợp tổ chức thành công Giải đua xe đạp địa hình năm 2019 và Lễ đón Bằng công nhận nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch huyện Na Hang năm 2019. Nhờ đó mà lĩnh vực du lịch, dịch vụ có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, trong năm huyện đã đón 169.132 lượt du khách đến thăm quan, vượt 47% so với kế hoạch, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt trên 136 tỷ đồng. Nhờ hoạt động du lịch phát triển nên hàng hóa đã lưu thông tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng và dịch vụ năm 2019 đạt trên 1.300 tỷ đồng. Tập trung đầu tư công sức, vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là các xã điểm. Đến nay các xã Năng Khả, Côn Lôn và Hồng Thái đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Các xã Thanh Tương, Đà Vị đạt từ 11 đến 15 tiêu trí, các xã còn lại đạt từ 8 đến 10 tiêu trí.

Công tác văn hóa - xã hội cũng được đảm bảo. Trong năm qua, các cấp, ngành và nhân dân thường xuyên tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách xã hội, công tác giảm nghèo. Theo thống kê của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội năm 2019 huyện đã tạo việc làm mới cho 1.786 lao động của địa phương. Các biện pháp kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội được triển khai đồng bộ. Công tác giáo dục - đào tạo, văn hóa, thông tin, thể thao được tăng cường và phát huy.

Xác định giáo dục là '' Quốc sách hàng đầu'', nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là góp phần xây dựng đội ngũ những con người có tri thức phục vụ cho sự phát triển của địa phương. Trong năm qua, huyện Na Hang tiếp tục quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, đội ngũ giáo viên được quan đạo tạo nâng cao trình độ, mạng lưới trường lớp học đã mở rộng đến khắp các thôn bản vùng sâu, vùng xa, các chế độ chính sách của nhà nước dành cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện để con em nhân dân các dân tộc yên tâm theo học. Toàn huyện hiện có 12/12 xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục các cấp học,  trong đó xã Năng Khả đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, toàn huyện có 11/35 trường đạt trường chuẩn quốc gia.

Với đặc thù huyện miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh còn hạn chế. Do vậy, năm 2019, huyện đã chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mục tiêu về công tác y tế. Đến nay trên 100% số trạm y tế tuyến xã đã được xây dựng kiên cố. Các trạm y tế luôn duy trì các hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân, đẩy mạnh công các kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch bệnh, không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn.

Về công tác xây dựng Đảng, năm 2019, hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy tiếp tục được đổi mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát vào những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương và sự chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời, Huyện ủy cũng đã tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tuyên truyền và đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; tiếp tục nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn việc thực hiện nhiệm vụ với kết quả kiểm điểm đối với tổ chức và cá nhân, cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng đời sống của nhân dân và đề xuất kịp thời với cấp ủy giải quyết những vấn đề phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Những kết quả trên là tín hiệu đáng mừng, đánh dấu bước phát triển toàn diện của huyện Na Hang trong năm 2019. Có thể khẳng định thành công đó được xây dựng trên nền tảng quan trọng của sự đồng thuận của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện. Cùng chung sức vượt qua những khó khăn chủ quan, khách quan đưa Na Hang phát triển cách bền vững./.

                                                                                      Bài, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang