Thực hiện tốt công tác hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao
Ngày xuất bản: 02/08/2018 1:50:37 SA

 Thực hiện tốt công tác hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao

          Thực hiện Nghị quyết Số: 03/2017 về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, giai đoạn 2018 – 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện nay các đơn vị được giao kế hoạch trồng rừng và chính quyền địa phương các xã trên địa bàn huyện Na Hang vẫn đang khẩn trương xác minh hiện trạng trồng rừng, tiến hành hỗ trợ cây giống cây Keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô và cây Keo Tai tượng được gieo ươm từ hạt giống nhập ngoại đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của trồng rừng theo đúng tinh thần của Nghị quyết.

Theo kế hoạch năm 2018 huyện Na Hang tiếp tục trồng mới 700 ha rừng, trong đó: Trồng rừng sản xuất là 650 ha, trồng rừng phòng hộ, đặc dụng và cây phân tán là 50 ha. Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang là một trong những đơn vị được giao nhiệm vụ làm đầu mối để giúp đỡ nhân dân về thiết kế, đo đạc và cung cấp giống cây Keo chất lượng cao theo Nghị quyết Số: 03/2017 về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, giai đoạn 2018 – 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đến thời điểm này toàn huyện đã thực hiện trồng mới được trên 500 ha rừng, đạt 78,4% kế hoạch năm. Vài năm trở lại đây phát triển kinh tế từ trồng rừng trên địa bàn huyện Na Hang đã được nhiều hộ lựa chọn là hướng phát triển kinh tế chính cho gia đình, nhờ thế số hộ gia đình trồng rừng ngày càng nhiều, các hộ đã biết lựa chọn những loại giống cây lâm nghiệp có năng suất, chất lượng cao vào trồng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm gỗ rừng trồng. Đến thời điểm này thời điểm này, cùng với việc khẩn trương tổ chức cho người dân đăng ký diện tích khảo sát thiết kế… thì công tác chuẩn bị cây giống cũng được chú trọng thực hiện, nét mới trong công tác trồng rừng năm nay, đã tập trung chuyển đổi cơ cấu giống cây lâm nghiệp đưa giống cây keo lai (tai tượng) có năng suất, chất lượng cao vào trồng rừng.

                                                                               

Ông Nông Đức Hoàn, tổ Hà Vị chăm sóc cây keo lai mới trồng được 2 tháng

Để trồng rừng diễn ra đúng kế hoạch, Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang đã tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chuẩn bị  diện tích, tiến hành đăng ký cây giống với UBND các xã...Ban quản lý rừng phòng hộ cũng đã cử cán bộ phụ trách địa bàn hướng dẫn nhân dân phát dọn thực bì, cuốc hố để ngay sau khi có cây giống là tiến hành trồng rừng theo đúng khung thời vụ. Hiện nay Ban quản lý rừng phòng hộ đã hoàn thành công tác hỗ trợ giống cây keo lai  cho 40,4 ha diện tích rừng sản xuất, trong đó: Thị trấn Na Hang có 21,9 ha cho 6 hộ; xã Năng Khả 8,5 ha cho 15 hộ… Để tiếp tục hỗ trợ người dân về cây giống Ban quản lý rừng phòng hộ huyện vẫn đang tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn khảo sát diện tích đất đủ điều kiện lập hồ sơ trồng rừng, xây dựng phương án phân bổ rừng ở các địa phương, tuyên truyền về cơ chế chính sách trồng rừng và chăm sóc rừng phòng hộ, rừng sản xuất, triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới tận thôn, bản và từng hộ, tổ chức cho nhân dân đăng ký trồng rừng năm 2018 theo kế hoạch được giao.

Ông Nông Đức Hoàn, Tổ dân phố Hà Vị, thị trấn Na Hang chia sẻ: Là một trong những hộ được hỗ trợ giống cây keo lai, ông thấy trồng rừng vừa đem lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình vừa bảo vệ môi trường, năm nay nhà ông  trồng mới 2 ha rừng sản xuất chủ yếu là trồng keo lai, ông được hỗ trợ trên 3,000 cây giống, nhờ thời tiết thuận lợi, đến nay gia đình ông đã trồng xong.

Ông Phạm Văn Cường, phó GĐ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Na Hang cho biết: Thời gian trồng rừng thuận lợi nhất là từ tháng 5 đến tháng 7 hằng năm. Vào thời điểm này có mưa nhiều, độ ẩm cao nên cây trồng phát triển tốt. Đây là năm đầu thực hiện việc hỗ trợ cây giống chất lượng cao nên trong quá trình thực hiện còn lúng túng, nhiều hộ gia đình chưa nắm được quy trình thủ tục nên hiệu quả đem lại chưa cao. Hiện  Ban quản lý vẫn tiếp tục cử cán bộ phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn trực tiếp hướng dẫn nhân dân phát, dọn, cuốc hố, kiểm tra cây giống, phát cây giống cho nhân dân kịp thời vụ. Bên cạnh đó là hướng dẫn nhân dân kỹ thuật chăm chăm sóc diện tích  rừng đã trồng để cây phát triển tốt. Theo đánh giá trên diện tích rừng đã trồng giống cây Keo lai đang phát triển tốt, đúng tiêu chuẩn, chiều cao đạt từ 25 – 30cm trên diện tích trồng sau hai tháng

Na Hang là huyện có diện tích đất trồng cây lâm nghiệp lớn. Việc thực hiện Nghị quyết Số: 03/2017 về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, giai đoạn 2018 – 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh đang được xem là hướng đi quan trọng trong tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững cho người trồng rừng./.

 

T/h: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang