Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, toàn diện
Ngày xuất bản: 30/07/2020 8:50:06 SA

Xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa then chốt quyết định chất lượng hoạt động Hội và phong trào nông dân, các cấp Hội Nông dân của huyện Na Hang đã có nhiều giải pháp thu hút hội viên vào tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động Hội.

 

Hội viên nông dân Lường Văn Chứ, thôn Nà Tà, xã Thượng Nông thoát nghèo từ mô hình chăn nuôi  lợn đen

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khang, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Công tác tập hợp, thu hút hội viên nông dân tham gia tổ chức hội là quan trọng nhất trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Hàng năm, Hội Nông dân huyện xây dựng kế hoạch chỉ tiêu kết nạp hội viên mới phù hợp với từng cơ sở Hội. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức hội thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp các ngành và Hội Nông dân cấp trên phát động. Trong đó, trọng tâm là phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. 

Phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm tăng thu nhập cũng luôn được các cấp Hội Nông dân đặc biệt quan tâm. Hoạt động giúp nhau giảm nghèo được duy trì bằng nhiều hình thức như: tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, tạo nguồn quỹ hội ở các chi hội, hỗ trợ ngày công, giúp hội viên về cây, con giống… Mặt khác, để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, Hội đã ký hợp đồng ủy thác với các ngân hàng để hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Tính đến thời điểm này, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã có 1.162 thành viên vay vốn với số tiền trên 75,6 tỷ đồng; 1.360 hộ được vay gần 59 tỷ đồng của Ngân hàng CSXH huyện. Với nguồn vốn này đã “kích thích”, nâng cao hiệu quả phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tính đến hết năm 2019, toàn Hội ước có khoảng 2.261 hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp. Trong đó, có 5 hộ đạt SXKD giỏi cấp Trung ương; 31 hộ đạt cấp tỉnh, 224 hộ đạt cấp huyện, 2.001 hộ đạt cấp cơ sở.

Hội Nông dân huyện cũng thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội. Từ đầu năm đến nay, Hội đã tham mưu kiện toàn 1 chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2018 – 2023; chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Thượng Giáp; Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Tương; trình Ban Thường vụ kiện hồ sơ nhân sự Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Thái, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Thực hiện Kết luận số 09  của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội nông dân, BCH Hội Nông dân huyện và các cơ sở Hội, cán bộ Hội chuyên trách tham gia dự sinh hoạt và nắm tình hình thực tế tại các chi hội để tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội; nắm bắt tình hình hội viên tham gia sinh hoạt và cách thức tổ chức sinh hoạt chi hội để kịp thời điều chỉnh nội dung phù hợp.

Hội Nông dân thị trấn Na Hang hiện có 857 hội viên, sinh hoạt ở 10 chi hội. Để thu hút hội viên nông dân tham gia vào hội, trước hết cần tuyên truyền cho hội viên hiểu được ý nghĩa vai trò của tổ chức hội; quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt hội, hiểu về Điều lệ Hội. Hội Nông dân xã xác định thu hút, tập hợp hội viên qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”  là nòng cốt. Anh Ma Văn Thánh, Chủ tịch Hội Nông dân cho biết, Hội đã triển khai, phát động 633 hội viên đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, đạt gần 74%. Trong năm 2019, Hội có 360 hộ đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, cấp Trung ương: 2 hộ; cấp tỉnh 10 hộ, cấp huyện 15 hộ; cấp cơ sở 333 hộ.  Hội kết nạp mới 30 hội viên. 6 tháng đầu năm,  kết nạp mới 15 hội viên.

Hội viên Lường Văn Chứ, thôn Nà Tà, xã Thượng Nông cho biết, gia đình ông thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Là hội viên nông dân, năm 2016, ông được tiếp vay 50 triệu đồng của Ngân hàng CSXH. Được tổ chức Hội định hướng, từ nguồn vốn, ông đầu tư nuôi trâu sinh sản, mở rộng cửa hàng tạp hóa; chăn nuôi gia cầm… Từ mô hình kinh tế, ông đã thoát nghèo, thu nhập mỗi năm gia đình thu nhập trên 80 triệu đồng. Ông đã vận động thêm nhiều nông dân vào hội để được tạo điều kiện về phát triển kinh tế, vươn lên xóa nghèo.

Nhờ sự nỗ lực của các cấp hội trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân đã tạo cho hội viên nông dân tin tưởng vào tổ chức Hội, tích cực tham gia vào các hoạt động do Hội và địa phương tổ chức. Từ đầu năm đến nay, toàn Hội kết nạp mới 129 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn hội lên 6.945 hội viên, đạt 90% so với hộ nông nghiệp, 100% hội viên  thực hiện nghiêm túc việc đóng hội phí, 80% hội viên tham gia sinh hoạt hội thường xuyên.

Bài, ảnh: Hà Huế

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang