Hiệu quả từ nguồn vốn vay thông qua các cấp hội phụ nữ
Ngày xuất bản: 14/08/2018 8:35:33 SA

 Hiệu quả từ nguồn vốn vay thông qua các cấp hội phụ nữ

Trong những năm qua, cùng với việc khai thác nguồn lực từ các chương trình, nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đà Vị, huyện Na Hang đã làm tốt công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, qua đó tạo điều kiện và cơ hội để hội viên nghèo tiếp cận với các nguồn vốn vay của Nhà nước, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, cách thức làm ăn chủ động vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.

 

Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ ở Đà Vị đã phát triển chăn nuôi góp phần giảm nghèo bền vững

Hội phụ nữ xã Đà vị có 630 hội viên, sinh hoạt tại 11 chi hội cơ sở. Trong những năm các cấp hội đã nhận ủy thác cho 253 hội viên vay vốn, với tổng dư nợ trên 8,2 tỷ đồng. Để đảm bảo nguồn vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng phụ nữ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế. Hội LHPN xã Đà Vị đã chỉ đạo các cấp hội tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, quy định của Ngân hàng về cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng khác đến phụ nữ, đặc biệt đối với tín dụng chính sách xã hội, các nội dung thỏa thuận giữa Ngân hàng CSXH và Hội LHPN xã. Bên cạnh đó, các cấp hội hướng dẫn cho hội viên vay đúng quy trình, các tổ trưởng tổ vay vốn đã thực hiện nghiêm túc thường xuyên, tham gia các cuộc họp giao ban tại điểm giao dịch cấp xã để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhờ đó hoạt động ủy thác qua tổ chức hội phụ nữ ngày càng phát triển cả quy mô và chất lượng trong vốn vay ủy thác được nâng cao, đến nay có trên 98% hộ hội viên vay vốn sử dụng đúng mục đích.

Chị Hoàng Thị Huế, chủ tịch Hội LHPN xã Đà Vị cho biết: Với việc được hỗ trợ vốn vay ưu đãi kết hợp tạo điều kiện cho chị em tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, phương pháp quản lý nguồn vốn, nhiều chị em đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm đầu tư chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh chú trọng nuôi, trồng cây, con có giá trị kinh tế cao theo hướng trang trại và phát triển ngành nghề từng bước cải thiện và nâng cao mức sống gia đình, góp phần tích cực trong giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của xã, tính riêng năm 2017 số hội viên  vay vốn đã phát triển kinh tế cho thu nhập bình quân hàng năm trên 200 triệu đồng  điển hình như: Hội viên Bàn Thị Phương, thôn Bản Lục nuôi lợn, nấu rượu, kinh doanh hàng tạp hóa; Phùng Thị Thái, thôn Bắc Lè nuôi lợn thịt; Hà Thị Nhỡ, thôn Xá Thị nuôi lợn sinh sản và nấu rượu…

Có thể khẳng định, từ  hiệu quả hoạt động ủy thác đã tác động tích cực đến hoạt động hội và phong trào phụ nữ thu hút hội viên sinh hoạt chi hội, đội ngũ cán bộ hội được nâng cao năng lực, kỹ năng điều hành sinh hoạt nhóm và kinh nghiệm quản lý vốn vay, vì vậy nhận thức của hội viên phụ nữ được nâng lên giúp chị em tự tin hơn và mở rộng phát triển sản xuất vươn lên làm giàu chính đáng, chủ động sắp xếp công việc gia đình để tham gia nhiều hơn các hoạt động xã hội, đồng thời tăng cường đoàn kết tương trợ lẫn nhau, chị em càng tin tưởng gắn bó hơn với tổ chức hội.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới Hội phụ nữ xã Đà Vị sẽ chủ động sáng tạo, đổi mới trong cách làm, lồng ghép đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác trong đó tập trung tuyên truyền vận động các hộ vay vốn trả nợ đúng hạn và lãi theo quy định, đảm bảo tỉ lệ ngắn hạn luôn dưới mức 0,24%, đồng thời phát huy hiệu quả đồng vốn, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

  Thực hiện: Mai Phương

 

 

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang