Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày xuất bản: 23/05/2017 8:11:27 SA

 

          Ngày 15/5/2017, Liên đoàn Lao động huyện Na Hang đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 cho các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn giáo dục, kế toán của công đoàn cơ sở trực thuộc, các đơn vị trường học.

          Tại hội nghị tập huấn các đại biểu về dự đã được nghe lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện truyền đạt quán triệt các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về việc chỉ đạo, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; Triển khai các hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023 như: nguyên tắc tổ chức đại hội, nội dung và các bước tiến hành đại hội và công tác bầu cử tại đại hội. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã thông qua hệ thống các văn bản và hướng dẫn công tác tài chính công đoàn cơ sở năm 2017; hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nội dung, chế độ chi phục vụ tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở; Sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

          Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị các kỹ năng, kiến thức và các thông tin kịp thời cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở nắm vững, hiểu rõ và thực hiện tốt những nội dung cơ bản về công tác tổ chức đại hội ở cấp cơ sở và tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Na Hang, nhiệm kỳ 2017-2022./.

  T/h: Thái Sơn

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang

CT phát thanh ngày 30/03/2016

CT phát thanh ngày 29/03/2016

CT phát thanh ngày 28/03/2016

CT phát thanh ngày 25/03/2016

CT phát thanh ngày 24/03/2016

CT phát thanh ngày 23/03/2016

CT phát thanh ngày 21/03/2016

CT phát thanh ngày 18/02/2016