Hội nghị thông tin truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế
Ngày xuất bản: 29/08/2018 2:10:27 CH

 Hội nghị thông tin truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế

Ngày 27/8/2018, Hội Nông dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Na Hang tổ chức Hội nghị thông tin, đối thoại, tư vấn chế độ chính sách BHXH tự nguyện và BHYT cho hơn trên 200 đại biểu là Chi hội trưởng, chi hội phó, Hội nông dân, Bí thư chi bộ, trưởng, phó các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo BHXH tỉnh giới thiệu những nội dung cơ bản về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT và những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; đặc biệt về chế độ, chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình như: Đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, chế độ quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện; giảm trừ mức đóng BHYT theo thành viên hộ gia đình; việc cấp, đổi thẻ, sử dụng và bảo quản thẻ BHYT, thủ tục khi đi khám chữa bệnh, chế độ và quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Trong phần đối thoại, tư vấn chính sách, rất nhiều câu hỏi của người dân được đưa ra chủ yếu xoay quanh những vấn đề liên quan tới quyền lợi, phương thức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh, chuyển tuyến khám chữa bệnh và quyền lợi hưởng 5 năm liên tục tham gia BHYT.

Hiện trên địa bàn huyện Na Hang tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%, tuy nhiên thì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất thấp. Do đó, việc tổ chức Hội nghị truyền thông, đối thoại, tư vấn chế độ chính sách BHXH tự nguyện và BHYT nhằm giúp cho người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT; từ đó vận động người thân cùng tham gia. Đồng thời, giúp cơ quan BHXH kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn đối với người dân để có sự điều chỉnh phù hợp, nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia, góp phần tăng tỷ lệ bảo phủ BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn.

 Thực hiện: Mai Phương

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang