Na Hang: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho đàn gia súc gia cầm vụ thu đông
Ngày xuất bản: 06/11/2018 12:51:07 SA


Nhằm đảm bảo cho đàn vật nuôi phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên địa bàn huyện Na Hang, ngay từ  đầu tháng 9, huyện Na Hang đã triển khai kế hoạch công tác tiêm phòng vụ thu đông năm 2018 trên đàn gia súc, gia cầm.


 Cán bộ thú y xã tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc

Tính đến nay, toàn huyện đã tiêm được 60.923 liều vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. Trong đó đàn trâu, tiêm vắc xin lở mồm long móng , tụ huyến trùng 11.967 liều, đạt 120%. Đàn bò tiêm vắc xin Lở mồm long móng 1.259 liều, đạt 50%; vắc xin tụ huyết trùng 1.297 liều đạt gần 50%. Đàn lợn thịt và lợn nái tiêm vắc tụ huyết trùng, Dịch tả 11.200 liều, đạt 65%. Đàn gia cầm tiêm vắc xin Niu-cat-xơn, Tụ huyết trùng trên 35.200 liều, đạt 56%. Tuy nhiên kết quả tiêm phòng của một số xã còn đạt thấp như: Năng Khả, Hồng Thái, Sinh Long… do thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra mưa, lũ lụt tại nhiều địa phương, khiến công tác tiêm phòng gặp khó khăn. Thời gian để thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2 cho gia súc, gia cầm không còn dài, vì vậy Trạm chăn nuôi Thú y đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương để tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm phòng.

Bên cạnh đó, hàng năm huyện còn tiếp nhận sinh viên Khoa chăn nuôi thú y của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên về thực tập và giúp đỡ địa phương trong công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi, huyện luôn kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thú y, công tác phòng, chống dịch bệnh cho các hộ chăn nuôi, chủ động vận dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, phòng bệnh cho đàn vật nuôi, tổ chức tiêm bổ sung các loại vắc xin cho đàn vật nuôi trong từng giai đoạn phát triển, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng, tiêu độc, bảo đảm cho đàn vật nuôi phát triển ổn định, cho giá trị kinh tế cao. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tiếp tục tăng cường công tác giám sát, phát hiện bệnh đến tận hộ chăn nuôi, đồng thời tiếp tục khuyến khích tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ kém hiệu quả sang chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại. Công tác tiêm vắc xin cho đàn gia súc vụ thu đông được các xã, thị trấn thực hiện nhanh chóng với ý thức tự giác chấp hành cao của nhân dân, qua đó góp phần bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, thúc đẩy ngành chăn nuôi của huyện phát triển theo hướng bền vững.

 

T/h: Mai Phương

 

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang