Thanh Tương tập trung chăm sóc mía nguyên liệu
Ngày xuất bản: 17/07/2018 2:10:49 CH

           Thanh Tương tập trung chăm sóc mía nguyên liệu

Những năm trở lại đây, xã Thanh Tương, huyện Na Hang  đã không ngừng phát triển diện tích trồng mía nguyên liệu, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, phát triển kinh tế cho nhân dân, cây mía đã khẳng định được vị trí trong cơ cấu cây trồng mang lại thu nhập đáng kể cho người dân.

 

Bà con thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương chăm sóc mía

Anh Nông Văn Dương, Bí thư chi bộ thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương chia sẻ: So với tổng diện tích trồng mía nguyên liệu của xã, Nà Thôm là thôn trồng nhiều nhất với diện tích trên 14 ha, tổng số hộ trong thôn là 75 hộ, có 28 hộ trồng mía, trong đó có 3 hộ đến nay đã tăng  diện tích trồng trên 1 ha, bình quân  đạt từ 75 đến 80 tấn/ha, trồng mía so với các loại cây trồng khác cho thu nhập cao hơn, vụ trồng năm nay có một số hộ đã thay cây giống mới, chính vì vậy diện tích mía của các hộ sinh trưởng, phát triển tốt. Đồng thời được Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương bao tiêu về cây giống, phân bón và kỹ thuật canh tác, vận chuyển, thu mua…

Xã Thanh Tương hiện có trên 21 ha diện tích trồng mía tại thôn Nà Thôm, Nà Né, Yên Trung, Yên Thượng… với tiềm năng lợi thế về đất đai và nguồn lực, trong những năm qua xã đã tuyên truyền vận động nhân dân tập trung phát triển diện tích cây trồng, coi cây mía không chỉ là cây giảm nghèo, mà là cây làm giàu của người dân địa phương, chính vì vậy diện tích mía của xã Thanh Tương không ngừng tăng lên. Xác định cây mía là nguồn thu nhập chính, địa phương đã tuyên truyền vận động nhân dân cải tạo đưa những giống mía có năng suất cao vào thay thế giống mía năng suất thấp và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc để năng suất đạt cao hơn so với những năm trước đây.

Toàn huyện hiện có tổng diện tích trên 85 ha mía nguyên liệu, đạt 92%, trong đó trồng mới 5,6 ha, với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, cùng sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ chuyên môn, cán bộ nông vụ thuộc Công ty cổ phần mía đường Sơn Dương, chắc chắn vùng mía nguyên liệu xã Thanh Tương sẽ thực sự góp phần đáng kể, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, từng bước cải thiện đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

 

 

 

T/h: Mai Phương

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang