Tọa đàm thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch
Ngày xuất bản: 18/10/2018 8:07:38 SA


 Sáng ngày13/10, UBND huyện Na Hang đã tổ chức tọa đàm: thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Na Hang. Nhiều giải pháp tích cực đã được các đại biểu đề xuất, là cơ sở quan trọng để huyện Na Hang đưa ra các giải pháp đẩy mạnh phát triển lĩnh vực nông nghiệp gắn với du lịch trên địa bàn.

Huyện Na Hang có trên 80% dân số ở nông thôn, kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của huyện. Bên cạnh đó một số địa phương của huyện có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi cho phát triển nhiều loại cây trồng ôn đới, đặc biệt tại xã Hồng Thái. Nhận thấy rõ điều này, trong những năm qua huyện Na Hang đã triển khai nhiều giải pháp tích cực thu hút đầu tư, khuyến khích tổ chức, người dân tham gia phát triển lĩnh vực nông nghiệp. Các mô hình nông nghiệp hiệu quả, đặc biệt là các mô hình trồng cây ăn quả, trồng rau an toàn đã góp phần tích cực tạo cảnh quan, tạo sự thu hút đối với khách du lịch.

Tham luận của các đại biểu tại buổi tọa đàm cũng đã tập trung bàn các giải pháp tạo sự liên kết giữa phát triển du lịch gắn với khai thác tốt các yếu tố hình thành từ phát triển nông nghiệp hàng hóa. Trong đó có việc phát triển loại hình du lịch cộng đồng, du lịch khám phá. Các đại biểu cũng đã có nhiều đề xuất, kiến nghị các giải pháp thu hút các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn và phát triển du lịch; việc ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình sản xuất; phát triển nguồn nhân lực và các kỹ năng phục vụ du lịch, tăng cường sự liên kết trong sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch giữa các địa phương trong tỉnh và giữa các tỉnh trong vùng trong nước cũng như hợp tác quốc tế./.

  Thực hiện: Minh Trí – Trung Thành

 

Tâm tình cô gái Na Hang

Về Na Hang quê anh

Giữa rừng Na Hang