• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NA HANG

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành kỳ hệ thống hóa 2019 2023

2.1. Phụ lục 01 - DM hết hiệu lực toàn bộ - PH.docx 2.2. Phụ lục 02 - DM hết hiệu lực một phần - PH.docx 2.3. Phụ lục 03 - DM còn hiệu lực - PH.docx 2.4. Phụ lục số 04 - DM đề nghị xử lý - 2.docxQuyết định công bố - PH.pdf  2.5. Tập hệ thống hóa kỳ ...

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HDND TỈNH, UBND TỈNH TUYÊN QUANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023 (Kèm theo Quyết định số: 162/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

PHỤ LỤC SỐ 01: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023(Kèm theo Quyết định số: 162/QĐ-UBND ngày 28/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban ...
Bản đồ
Website liên kết
Website liên kết
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT Thành phố mà bạn quan tâm nhất?
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 29
Hôm qua : 481