​BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

 

 

Đ/c Hoàng Quang Tuyên

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

Chủ tịch HĐND huyện

 

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

 

 

Đ/c Tô Viết Hiệp

Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Đ/c Ma Thanh Tân

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/c  Nguyễn Trọng Đoan

 Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Đ/c Đàm Thanh Hương

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Quốc Hữu

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

Đ/c Ma Thế Hải

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

Đ/c Nguyễn Thế Mạnh

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy

Chủ nhiệm Ban kiểm tra huyện ủy

 

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Vĩnh Thái

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 

Trưởng Công an huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN NA HANG (37 đồng chí)

1

Nguyễn Văn Thắng

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, BT Đảng ủy BCHQS huyện

2

Hoàng Quang Tuyên

Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Na Hang

3

Tô Viết Hiệp

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang

4

Nguyễn Trọng Đoan

Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

5

Đàm Thanh Hương

Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

6

Nguyễn Quốc Hữu

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

7

Ma Thanh Tân

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

8

Nguyễn Thế Mạnh

Ủy viên BTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

9

Ma Thế Hải

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện

10

Ma Quý Đôn

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

11

Nguyễn Vĩnh Thái

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện

12

Lương Quang Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Huyện ủy

13

Phùng Quang Huấn

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch LĐLĐ huyện

14

Nguyễn Văn Khang

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

15

Ma Thanh Khiết

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện

16

Sùng Văn Kỷ

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sinh Long

17

Nguyễn Quốc Luân

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng LĐTBXH

18

Nguyễn Thị Mến

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Hội LHPN huyện

19

Triệu Tiến Phin

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, BT Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sơn phú

20

Vi Ngọc Quý

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

21

Ma Thị Sơ

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

22

Lê Hữu Thể

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Khâu Tinh

23

Hoàng Việt Thanh

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, GĐ Trung tâm DV nông nghiệp huyện

24

Triệu Ngọc Thức

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, Chánh án Tòa án nhân dân huyện

25

Ma Thị Tư

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH

26

Ma Ngọc Hiệp

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Na Hang

27

Ma Thị Quyên

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện

28

Lương Xuân Hướng

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Nông, huyện

29

Hoàng Văn Hiếu

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Na Hang

30

Nguyễn Anh Dũng

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Hạ tầng - Kinh tế

31

Lê Văn Tú

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng TN và MT huyện Na Hang

32

Vi Văn Chung

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng TC-KH huyện Na Hang

33

Hoàng Thị Lý

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, Giám đốc KBNN Na Hang

34

Nguyễn Kiên Cường

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Na Hang

35

Quan Bích Luyên

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Thanh tra huyện Na Hang

36

Chẩu Trung Kiên

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

37

Lương Huy Thuận

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện đoàn Na Hang