Đ/c: Nguyễn Văn Thắng

Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy

 

Đ/c: Hoàng Quang Tuyên

Phó Bí Thư Thường Trực Huyện ủy

Chủ tịch HĐND huyện

Đ/c: Tô Viết Hiệp

Phó Bí thư huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện