Đ/c: Tô Viết Hiệp

                Phó Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyên           

                                                                                                                                                                                                                                                        

                                     Đ/c: Nguyễn Trọng Đoan

                                      Đ/c: Ma Quý Đôn

                                 Ủy viên BTV huyện ủy,

                                  Phó Chủ tịch UBND huyện

                                          Ủy Viên BCH Đảng bộ huyện, 

                                          Phó Chủ tịch UBND huyện