• :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NA HANG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng xây dựng huyện Na Hang ngày càng phát triển

 Cách đây 75 năm, tháng 4-1947, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Na Hang được thành lập. Từ chi bộ đầu tiên khi mới thành lập với 4 đảng viên, qua từng nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện ngày càng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị và năng lực tổ chức thực hiện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, bộ mặt kinh tế - xã hội của huyện không ngừng nâng lên. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, Báo Tuyên Quang có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Na Hang.

   Đồng Chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh Tuyên Quang với nhân dân xã Hồng Thái, huyện Na Hang.  Ảnh: Ngọc Hưng

Phóng viên: Từ một Chi bộ Đảng với 4 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện Na Hang đã không ngừng lớn mạnh. Xin đồng chí cho biết những dấu ấn quan trọng của Đảng bộ huyện qua các thời kỳ?

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng: Tháng 4/1947, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Nà Hang ra đời với 4 đảng viên. Tiếp sau đó, tháng 6-1947, Ban Huyện ủy Lâm thời huyện Na Hang được thành lập là kết quả sự kết hợp giữa bước phát triển của phong trào quần chúng với quá trình tăng cường công tác xây dựng Đảng. Đó là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành và bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển phong trào cách mạng của huyện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng 
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy Na Hang

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh của Đảng trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một huyện hậu phương, căn cứ địa, đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến toàn thắng, bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não kháng chiến của Trung ương Đảng. Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc chung sức, chung lòng cùng với nhân dân miền Bắc ra sức xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; vừa đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện đường lối quốc phòng toàn dân; hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng hậu phương vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, đóng góp sức người sức của cho tiền tuyến với tinh thần “tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, “không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Giai đoạn thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo nhân dân phát huy ý chí tự lực tự cường, từ đói nghèo lạc hậu, cơ sở hạ tầng thấp kém đi lên; vượt qua khó khăn, thiên tai địch họa, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Từ cuối năm 1986, bước đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Na Hang đã nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn của một huyện miền núi nghèo, vươn lên kịp chuyển mình theo đường lối đổi mới.

Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, 22 kỳ đại hội Đảng, cùng với sự phát triển đi lên của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Na Hang đã có những bước trưởng thành vượt bậc, lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tổ chức cơ sở đảng và cấp ủy được kiện toàn củng cố, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Từ 1 chi bộ Đảng với 04 đảng viên năm 1947, đến nay toàn Đảng bộ huyện đã có 35 chi, đảng bộ cơ sở, 213 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở với 4.251 đảng viên. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, đến nay 100% cán bộ, lãnh đạo quản lý, nghiên cứu tổng hợp cấp huyện có trình độ Đại học, trên 80% cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn có trình độ đại học trở lên, trên 94% đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng được phát huy. Việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, không khí phấn khởi và sự đồng thuận trong xã hội, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Mỗi đảng viên của Đảng bộ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự phê bình, phê bình, không ngừng học tập, giữ vững và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, được quần chúng tin yêu.

Toàn cảnh thị trấn Na Hang.

Phóng viên: Kể từ khi có Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đã nỗ lực không ngừng vượt qua khó khăn thách thức, từng bước phát huy thế mạnh xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển. Xin đồng chí cho biết những thành tựu Na Hang đã đạt được và những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra?

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng: Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân các dân tộc huyện Na Hang nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thử thách, không ngừng học tập, lao động sản xuất phấn đấu đi lên và đã đạt được những kết quả to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, kinh tế của huyện Na Hang có bước phát triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 8%/năm, sản lượng lương thực đạt trên 18 nghìn tấn/năm. Huyện đã tập trung khai thác, phát huy lợi thế về địa hình, điều kiện tự nhiên, tiểu vùng khí hậu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học để tập trung phát triển sản xuất một số sản phẩm đặc sản: Chè Shan tuyết, với diện tích trên 1.200 ha; cá đặc sản trên hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình sản lượng nuôi hằng năm trên 320 tấn, rau trái vụ ở Hồng Thái...

Phát triển kinh tế lâm nghiệp đã được nhân dân đặc biệt chú trọng; duy trì độ che phủ rừng hằng năm trên 77%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện được cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự nỗ lực, quyết tâm cao và nhiều cách làm sáng tạo, đạt kết quả tích cực. Huyện đã kiên cố hóa trên 172 km kênh mương; xây dựng 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới với số tiêu chí bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. Dịch vụ, du lịch được phát huy với những tiềm năng như du lịch Lòng hồ Thủy điện Tuyên Quang, du lịch sinh thái Thác Mơ, du lịch ngắm cảnh check in Hoa lê, homestay và bản sắc người Dao tiền xã Hồng Thái. 

Cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch của huyện: “Na Hang - Điểm đến du lịch an toàn, hấp dẫn, thân thiện”. 

♦  Tháng 4-1947, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Na Hang  được thành lập, gồm 4 đảng viên.

♦  Tháng 6-1947, Ban Huyện ủy (lâm thời) Na Hang được thành lập.

♦  Đến nay, Đảng bộ huyện đã có 35 chi bộ, đảng bộ cơ sở, 213 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở với 4.251 đảng viên.

+  100% thôn, bản có tổ chức Đảng và đảng viên. 

+ 100% cán bộ, công chức xã, thị trấn có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên, trong đó trên 72% có trình độ cao đẳng, đại học.

+  100% cán bộ lãnh đạo quản lý, nghiên cứu tổng hợp cấp huyện có trình độ đại học trở lên.

 

Huyện thực hiện tốt quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Na Hang, phát huy nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần phát triển thị trấn Na Hang là đô thị du lịch sinh thái “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Trung tâm các xã Yên Hoa, xã Đà Vị từng bước được đầu tư phát triển theo tiêu chí đô thị loại V, góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa trên toàn huyện. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay 12/12 xã, thị trấn đã có điện lưới quốc gia và có đường ô tô đến trung tâm. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa được quan tâm, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn và ngày càng vững mạnh. Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Những thành tựu đạt được, kinh nghiệm rút ra qua thực tiễn chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Na Hang là vô cùng quý báu đối với sự phát triển của huyện trong hiện tại và tương lai. Đó là nền tảng vững chắc, là tiền đề tạo nên sức mạnh mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Na Hang viết tiếp những trang sử vẻ vang trong công cuộc đổi mới - công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng huyện Na Hang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản, giá trị gia tăng cao; Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện; Xây dựng và phát triển thị trấn Na Hang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025; Nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm. Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chủ động đề ra các giải pháp phù hợp, tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần XXII, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ của các huyện trong và ngoài tỉnh để phấn đấu xây dựng huyện Na Hang phát triển bền vững.      

Đồng chí Lê Thị Quang 
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Na Hang

Mong Na Hang trở thành huyện khá của tỉnh

Là người con của quê hương Na Hang, tôi rất vinh dự và tự hào trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, huyện đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong các lĩnh vực. Kinh tế của huyện đạt tốc độ tăng trưởng cao, văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. Đặc biệt sản xuất nông lâm nghiệp của huyện ngày càng được nâng cao hiệu quả gắn với sản xuất hàng hóa, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Qua đó, đời sống đồng bào các dân tộc trong huyện ngày càng được cải thiện.

Tôi mong muốn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, luôn đoàn kết, quyết tâm chính trị cao chung sức đồng lòng; đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao năng lực sức chiến đấu, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vững chắc, toàn diện trên mọi lĩnh vực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra, xây dựng huyện Na Hang trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.


Đồng chí Tô Viết Hiệp 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Na Hang

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, huyện Na Hang sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Huyện sẽ tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa đặc sản, hữu cơ, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; có các giải pháp nhằm phát huy lợi thế riêng có của huyện Na Hang để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng. Cùng với đó, huyện ưu tiên phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối, đô thị, du lịch, dịch vụ; xây dựng và tập trung phát triển thị trấn Na Hang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025...

Kỷ niệm 75 năm thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Na Hang là dịp khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của đồng bào nhân dân các dân tộc trên địa bàn chính là cơ sở quan trọng để huyện Na Hang thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đề ra.


Đồng chí Phạm Tiến Sỹ 

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tương

Cán bộ là gốc

Những năm qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo toàn diện đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Là người đứng đầu cấp ủy của xã, tôi luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy “Cán bộ là gốc của mọi công việc” và nỗ lực tự học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao. Nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao niềm tự hào về truyền thống 75 năm vẻ vang của Đảng bộ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Cô giáo Nguyễn Thị Len 

Trường Mầm non Hoa Mai (Thị trấn Na Hang)

Đảng viên trẻ luôn gương mẫu

Đã 12 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân tôi là một giáo viên trẻ nên tôi cố gắng học hỏi bạn bè đồng nghiệp. Với vai trò là tổ trưởng tổ mẫu giáo, tôi thường tham gia các cuộc họp nâng cao nghiệp vụ trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ với các đồng nghiệp về các chuyên đề “dạy tốt, học tốt” góp phần duy trì sĩ số học sinh đạt 100%, duy trì tỷ lệ trẻ chuyên cần trên 97%. Tôi luôn tâm niệm “Đảng viên phải làm trước” nên mọi hoạt động về chuyên môn, hay cuộc sống thường ngày tôi đều thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm.

Theo TQĐT


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Bản đồ
Website liên kết
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT Thành phố mà bạn quan tâm nhất?
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 0